Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ка"
Cлов всего:4835 1 След. >> Страница 1 из 2
 Капитуляция
БАГЫНУУ – эларалык укук боюнча, согушуп жаткан т
раптардын биринин согуш аракеттерин толук жана
иротоло токтотушу же курчоодо калган топтордун
 Каперство
ДЕҢИЗ КАРАКЧЫЛЫГЫ – жекеменчик соода кемелерин,
өчөшкөн жактардын кемелерин же согушуп жаткан өл
көнүн жүктөрүн ташуу менен шугулданган бейтарап
 Кандидат наук
ИЛИМ КАНДИДАТЫ (ТАЛАПКЕРИ) – изденүү-чүнүн илими
эмгегин жарыя жактоосунун натыйжасы боюнча каб
л алынган илимий иштерди жактоо кеңешинин ырасм
 Казуистика
КАЗУИСТИКА (укук үлгү таануусу) – укук таануудаг
адаттан тыш айрым сот иштеринин үлгүсү кандай у
ук ченемдер боюнча чечиле тургандыгын кароо.
 Казус
КАЗУС (адаттан тыш көрүнүш) (лат. сasus ) – укукта: 1)
дамдын эркинен тышкары болгон окуя, ошондуктан а
л ошол шартта каралууга жатпайт; 2) сырткы белгиле
 Казна
КАЗЫНА – 1) мамлекеттик же муниципалдык ишканала
менен мекемелерге бекитилбестен, мамлекеттин ж
жергиликтүү коомчулуктун тикелей менчигинде ту
 Казначейский билет
КАЗЫНА БИЛЕТИ – азыркы учурда өтө сейрек кездешү
үчү баалуу металлдарга алмаштырылбай турган, май
даланбай турган кагаз акчанын бир түрү. Мамлекет
 Казначейские боны
КАЗЫНА БОНУ – орто жана узак мөөнөттүү мамлекетт
ик милдеттенмелердин бир түрү. Адатта ээлик кылу
чуга карата 5 жылдан 25 жылга чейинки мөөнөттө чыг
 Казначейское обязательство
КАЗЫНА МИЛДЕТТЕНМЕСИ – ээлик кылуучунун бюджетк
е акча каражатын төккөндүгүн күбөлөндүрө турган
жана К. м-не ээлик кылган мөөнөт ичинде белгиленг
 Казначейские ноты
КАЗЫНА НОТАСЫ – 1) казына эмиссиясы тартибинде чы
гарыла турган кагаз акчанын бир түрү; 2) ээлик кыл
учу үчүн чыгарылуучу орто мөөнөттүү мамлекеттик
 Казначейская эмиссия
КАЗЫНА ЭМИССИЯСЫ – бюджет таңсыктыгын жабуу мак
атында казыначылык же каржы органдары тарабынан
жүргүзүлө турган казыначылык билеттери менен ма
 Казначейство
КАЗЫНАЧЫЛЫК – мамлекеттик бюджеттин кассалык ат
карылышын жүргүзө турган атайын өкмөттүк каржы о
рганы. Ал салыктардын, жыйымдардын, алымдардын ал
 Камера
КАМЕРА – 1) атайын кармоо жайы (м.: сактоо К-сы, түр
ө К-сы); 2) палата деген түшүнүктүн түгөйү (парламе
нттин, соттун). М.: Эларалык трибуналдын К-сы.
 Камеральная налоговая проверка
КАМЕРАЛДЫК САЛЫК ТЕКШЕРҮҮСҮ – документтик текше
рүүдөн мурда жүргүзүлө турган салык текшерүүсү ж
ана ал ар бир салык эсебин алып жаткан маал-да сал
 Капитал
КАПИТАЛ (БАРБАЙЛЫК) – пайда табуу (киреше алуу) үч
үн колдонула турган товарлардын, мүлктөрдүн, акт
вдердин жыйындысы. «К.» аталгысы көбүнесе «компа
 Капитальный ремонт
КАПИТАЛДЫК ОҢДОП-ТҮЗӨӨ – өзүнүн ченемдүү күчүн с
арыптап бүткөн негизги фонддун жигердүү жана сол
гун бөлүгүн кайра жандандыруу, ошондой эле али са
 Капитальные вложения
КАПИТАЛДЫК САЛЫМ – негизги капиталга (негизги ка
ражатка) тартылган инвестиция, анын ичинде курул
штарга, иштеп жаткан ишканаларды кеңейтүүгө, кай
 Карго
КАРГО (исп. cargo – жүктөм, жүктөө) – эларалык тажры
бада киреакы алуу максатында деңиз кемеси менен
тартылуучу жүк же мүлк. Тышкы соода аткарымдары б
 Карнет
КАРНЕТ – азыноолак гана жол-жоболоштурулуп, чега
ра аркылуу автоунаа менен жүк ташууга бериле тур
ан бажы улуксаты.
 Картельное право
КАРТЕЛДИК УКУК – Европа бирлигине кирген өлкөлө
дүн экономикалык жекебасарлыкка каршы мыйзамда
ынын аталышы.
 Картель
КАРТЕЛЬ (фр. сartel, ит. cartello , carta – кагаз, документ)
адатта бир эле тармактагы ишканалардын баалар,
атуу базары, өндүрүш жана сатуу көлөмдөрү, патен
 Картотека
КАРТОТЕКА (гр. theke – жай, куту) – алфавиттик, номер
ленген же алфавиттик-цифралуу тартипте жайгашты
ылган бирдей форматтагы брошюраланбаган карточ
 Касса
КАССА (ит. cassa , лат. capsa – жай, куту) – 1) уюмдардын к
арамагындагы накталай акча; 2) кассалык аткарымда
рды жүргүзө турган ишканалардын, уюмдардын, меке
 Кассовая наличность
КАССА НАКТАСЫ – уюм кассаларындагы накталай акч
.
 Кассовая дисциплина
КАССА ТАРТИБИ – накталай акча менен кириштөө жан
а чыгыштоо аткарымдарынын, келип түшкөн акчанын
ыгымдалышынын, кассалык калдык өлчөмүнүн, келип
 Кассовые операции
КАССАЛЫК АТКАРЫМДАР – накталай акчаны кабыл алу
, сактоо, берүү. Жогоруда аталган жолжобо каржы у
ук ченемдери аркылуу жөнгө салынат жана ал атайы
 Кассовый оборот
КАССАЛЫК ЖҮГҮРТҮМ – уюм кассалары аркылуу өткөн
накталай каражаттардын жүгүртүлүшү.
 Кассовый ордер
КАССАЛЫК ОРДЕР – уюмдардын накталай акчаны кабы
алуусу же таратып берүүсү боюнча кассалык аткар
ымдар жол-жоболоштурула турган акча документи.
 Кассация
КАССАЦИЯ (лат. quasso – бузам, талкалайм) – 1) мыйзамд
уу күчүнө кирелек сот чечимдери боюнча андан жог
ру турган сотторго даттануу, нааразылык көрсөтү
 Кассационная инстанция
КАССАЦИЯЛЫК БАСКЫЧ – мурда апелляциялык тартипт
е даттанылбаган адепки баскычтагы соттун мыйзам
уу күчүнө кирген актыларына карата дат менен сун
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru