Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "За"
Cлов всего:4835 1 След. >> Страница 1 из 4
 Загрязнение атмосферы
АБА МЕЙКИНДИГИН БУЛГОО – КР кылмыш-жаза мыйзамда
рында каралган экологиялык кылмыш; ал уулуу затт
рды аба мейкиндигине чыгаруу эрежелеринин же жа
 Захват заложника
АДАМДЫ БАРЫМТАГА АЛУУ – КР кылмыш-жаза мыйзамдар
ында каралган коомдук тартипке жана коомдук кооп
суздукка каршы кылмыш. Барымтага алынган адамды
 Заблуждение
АДАШУУ – жарандык укукта колдонулуучу аталгы; бү
түмгө катышкан жактын бүтүм тууралуу туура эмес
үшүнүк алгандыгын билдирет. Адашкан адамдын эрк
 Задержание административное
АДМИНИСТРАТИВДИК КАРМОО – административдик уку
бузуулар тууралуу иштер боюнча өндүрүштү камсы
кылуучу чаралардын бири. А. к. – жеке адамдардын
 Закрытие аккредитива
АККРЕДИТИВДИ ЖАБУУ – аккредитив боюнча акчалард
ы берүүнү токтотуу тууралуу жазуу. Аккредитив ат
аруучу банкта: аккредитивдин мөөнөтү бүткөндө; э
 Закон места совершения акта
АКТЫ ЖАСОО ОРДУНУН МЫЙЗАМЫ (lex loci actus ) – эларалык
еке укуктагы жарандык-укуктук акт жасалган (м.: к
рээзкат түзүлгөн, ишенимкат жазылган, келишимге
 Защита чести
АР-НАМЫСЫН, КАДЫР-БАРКЫН ЖАНА ИШКЕРДИК БЕДЕЛИН КО
РГОО
– материалдык эмес жакшылыктарды камсыз кы
уунун ыкмасы. КР жарандык мыйзамдарга ылайык эге
 Заявление
АРЫЗ – жарандын (бирнече адамдын) мамлекеттик ор
андарга же жергиликтүү өзалдынча башкаруу орган
дарына, уюмдардын администрациясына же кызмат ад
 Залог
БАРЫМТА – 1) жарандык укукта милдеттенмени камсы
кылуунун негизги ыкмаларынын бири. Б-га ылайык б
арымта менен камсыз кылынган милдеттенме боюнча
 Заложник
БАРЫМТА АДАМ – мамлекетти, уюмду же айрым адамда
ды кандайдыр бир аракеттерди жасоого аргасыз кы
уу же андан баштартууга мажбурлоо максатында ко
 Залогодатель
БАРЫМТА БЕРҮҮЧҮ – барымта менен кепилденген мил
еттенмеге карата үчүнчү тарап болобу, же карыз а
уучунун өзүбү, мүлктү барымтага берүүчү жак. Б. б.
 Залоговое обязательство
БАРЫМТА МИЛДЕТТЕНМЕСИ – зайым алуучу кредитор б
рымта менен камсыз кылынган милдеттенмени аткар
абай койгон учурда анын өз доосун барымтага коюл
 Залоговый сертификат
БАРЫМТА ТАСТЫКТАМАСЫ – товар жүктөп жөнөтүүдө к
торум векселине кошулуп жазылып берилүүчү докум
ент. Банк-векселди көрсөтүүчү же улам кийинки акц
 Залогодержатель
БАРЫМТА ЭЭСИ – көрсөтүлгөн милдеттенмеге укугу
арымта менен камсыздалган жак. КР жарандык мыйза
мдары боюнча Б. э. эгер ал өзүнүн жоопкерчиликтен
 Западноевропейский союз (зес)
БАТЫШ ЕВРОПАЛЫК БИРЛИК (БЕБ) –1954-жылкы Париж кели
шимине ылайык түзүлгөн аймактык-эларалык уюм. БЭ
тин максаты БУУ Уставына ылайык эларалык тынчты
 Завещательный отказ
БАШТАРТУУ КЕРЭЭЗИ – мурастоо укугунда керез ээс
өзүнүн мураскоруна бир же бирнече жактын (башта
туу алгандардын) пайдасына кандайдыр бир милдет
 Закон места нахождения вещи
БУЮМ ЖАЙГАШКАН ЖЕРДИН МЫЙЗАМЫ (lex rei sitae ) – эларал
к жеке укуктун тажрыйбасында калыптанып калган
ң алгачкы байламтанын (бекитүү тартибинин) бири.
 Закрытие бюджетных кредитов
БЮДЖЕТТИК КРЕДИТТЕРДИ ЖАБУУ – үстүдөгү жылдын с
етасында каралган бюджеттик каржылоолорду пайд
лануучулардын сарыптоо укуктарынын токтоосу.
 Заливы морские
ДЕҢИЗ БУЛУҢДАРЫ – 1958-жылкы аймактык деңиздер жан
а анын айланасындагы жерлер жөнүндөгү Конвенция
ын 7-ст., ошондой эле БУУнун 1982-жылкы Деңиз укугу б
 Запрос депутатский
ДЕПУТАТТЫК СУРОО-ТАЛАП – өкүлчүлүктүү органдын
епутатынын аткаруучу бийлик органдарына жана ал
ардын кызмат адамдарына КР ченемдик укуктук акты
 Защита дипломатическая
ДИПЛОМАТТЫК КОРГОО – мамлекет тарабынан (негизи
ен өзүнүн чет өлкөлөрдө жүргөн жарандарына) алар
дын конституциялык, же эларалык келишимдерде бек
 Закрытое административно-территориальное образование
ЖАБЫК АДМИНИСТРАТИВДИК АЙМАКТЫК ТҮЗҮЛҮШ – чекте
ринде массалык кыргындоо куралдарын жана башка р
адиоактивдүү материалдарды иштетүү, даярдоо, сак
 Закрытый таможенный склад
ЖАБЫК БАЖЫ КАМПАСЫ – кампа кызматынан пайдалану
укугу белгилүү гана кишилерге берилген, товарла
р бажылык кампалоонун эрежелерин тутуу менен сак
 Закрытое море
ЖАБЫК ДЕҢИЗ – эларалык укукта жээги бирнече мамл
екеттерди жайпаган жана өзүнүн географиялык жай
ашуусу боюнча аны башка деңизге өтүү үчүн транзи
 Замена наказания
ЖАЗА АЛМАШТЫРУУ – соттун (өкүмдү аткаруунун жүрү
шүндө) өкүмдө көрсөтүлгөн жазаны алмаштыруусу; м
йзамда көрсөтүлгөн жагдайларда гана жол берилет
 Запись актов гражданского состояния
ЖАРАНДЫК АБАЛДЫ КАТТОО АКТЫЛАРЫ – тийиштүү окуя
ардын жана аракеттердин чындыгын күбөлөндүрүү м
аксатында, компетенттүү органдар тарабынан катт
 Защита гражданских прав
ЖАРАНДЫК УКУКТАРДЫ КОРГОО –бузулган же талаш-та
тыштуу жарандык укуктарды коргоо актыларын жана
тартиптерин аныктоочу жарандык мыйзам институт
 Загрязнение окружающей природной среды (антропогенное)
ЖАРАТЫЛЫШ АЙЛАНА-ЧӨЙРӨСҮН БУЛГОО (АНТРОПОГЕНДИК)
– чарбачылык ж. б. ишмердүүлүктөрдүн натыйжасын
а табигый чөйрө (аба, суу, жер кыртышы) касиетинин
 Займы органов местного самоуправления
ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗАЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАН ЗАЙЫМЫ – з
йым келишимин түзүү же муниципалдык баалуу кага
дарды чыгаруу жолу аркылуу жергиликтүү өзалдынч
 Залог товаров в обороте
ЖҮГҮРТҮМДӨГҮ ТОВАРЛАРДЫ БАРЫМТАЛОО – товарлард
барымталоо алардын барымта жөнүндөгү келишимде
көрсөтүлгөн жалпы көлөмү азайбаган шартта гана
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru