Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ма"
Cлов всего:4835 1 След. >> Страница 1 из 2
 Малоотходная технология
АЗ КАЛДЫКТУУ ТЕХНОЛОГИЯ – белгилүү бир өнүмдү ал
уунун салттуу ыкмаларына салыштырмалуу, өнүм бир
дигин чыгарууда кыйла аз калдык чыгара турган өн
 Малопродуктивные сельскохозяйственные угодья
АЗ ӨНҮМДҮҮ АЙЫЛ ЧАРБА ЖЕРЛЕРИ – байымсыз кыртышт
уу жана аны азыктандырууга чоң чыгымдар жумшала
урган бонитетинин баллы төмөн айыл чарба жерлер
 Малочисленная (генофондная) порода
АЗ САНДУУ (ГЕНОФОНДДУК) ТУКУМ – генетикалык-ылга
уу жагынан өзгөчөлүү жана жоголуп кетүү кооптуу
угун туудурган белгилүү бир тукумдагы сейрек ке
 Магазин беспошлинной торговли
АЛЫМСЫЗ СООДА ДҮКӨНҮ – КР бажы аймагындагы (элар
лык катнаш үчүн ачылган аэробекеттерде жана баш
а бажы органдары тарабынан белгиленген жерлерде
 Маклер
ДАЛДАЛЧЫ – кардарлардын тапшырмасы боюнча жана
нын эсебинен сурам-сунуштарды таба турган, ошонд
ой эле товар биржасынын атынан макулдашылган бүт
 Массовые неинфекционные заболевания (отравления)
ЖАЛПЫ ЖУГУШТУУ ЭМЕС ООРУЛАР (УУЛАНУУ) – жашаган ч
өйрөсүндөгү социалдык себептердин жана/же физик
лык кубулуштардын жана/же химиялык заттардын та
 Массовая информация
ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ – саны чектелбеген адамдар үчүн б
ериле турган басмасөз, уктуруу жана уктуруу-көрс
түү ж.б. маалыматтары.
 Массовые беспорядки
ЖАПЫРТ БАШАЛАМАНДЫК – КР кылмыш-жаза мыйзамдары
да каралган коомчулуктун коопсуздугуна жана коо
мдук тартипке каршы келген кылмыш. Анын объектив
 Малолетние
ЖАШ БАЛА – КР мыйзамдарына ылайык, 14 жашка чейинк
и эрезеге жетелек балдар.
 Манифест грузовой
ЖҮК МАНИФЕСТИ – жүк ташууга жоопкер тарап же аны
тейлөөчү агент тарабынан жол-жоболоштурулуп, ал
аттам боюнча катталып жүрүп отура турган жүк тар
 Материалы дела
ИШ МАТЕРИАЛДАРЫ – 1) иш өзөгүн түзүүчү же ага тирк
өө үчүн берилген документтер жана буюмдар; 2) иш ж
гдайын аныктоо үчүн мааниге ээ боло турган билди
 Магистр
МАГИСТР (лат. magister – башчы, устат, мугалим) – 1) Бай
ыркы Римдеги кызмат адамы (м.: атчандар М-и); кийин
ерээк Европадагы айрым диний эмес жана чиркөө ме
 Магистратура
МАГИСТРАТУРА – 1) Байыркы Римдеги мамлекеттик кы
маттардын жыйындысы; 2) азыркы укукта сот менен п
окурордук көзөмөлдү түздөнтүз ишке жүзөгө ашыра
 Мажоритарная избирательная система
МАЖОРИТАРДЫК ШАЙЛОО ТУТУМУ (фр. majoritee – көпчүлүк)
– шайлоолор тутуму, мында өзү талапкерлигин койг
он шайлоо округу боюнча көпчүлүк добуш алган тал
 Мазохизм
МАЗОХИЗМ – австриялык жазуучу Леопольд Зухер-Ма
оханын (1836–1895) атынан аталып, өнөгүн денебой жан
адеп-ахлактык кыйноого салуу аркылуу өзү канага
 Майор
МАЙОР (лат. major – чоң, улук) – аскердик чин; КРде ал
улук офицердик курамга кирет.
 Мандат (представительский, депутатский)
МАНДАТ (өкүлчүлүк, депутаттык) (лат. mandatum – тапшыр
ма) – өкүлчүлүктүн юридикалык мамилеси, ошондой
ле ал өкүлчүлүктүн мыйзамдуулугун күбөлөндүргө
 Мандатная комиссия
МАНДАТ КОМИССИЯСЫ – КРде жергиликтүү кеңештерге
жана КР ЖКга шайланган депутаттардын ыйгарым ук
гун текшере турган депутаттар арасынан шайлануу
 Мандатарий
МАНДАТАРИЙ – башка бир жактын юридикалык маанис
бар тапшырмасын (мандатын) же дагы да башка ишин
аткаруу милдетин алган жак.
 Манифестация
МАНИФЕСТАЦИЯ (лат. manifestatio – айкындалуу, көрүнүү)
жалпы коомчулук менен бийлик органдарына өз кө
карашын билдирүү, бийлик органдарынын, коомдук у
 Мантия
МАНТИЯ (гр. mantion – жапкыч, чепкен) – этеги узун чеп
кен; монархтардын, чиркөө кызматкерлеринин, кээб
р өлкөлөрдөгү соттордун, жактоочулардын, коомдо
 Марихуана
МАРИХУАНА (КӨКНААР) – тамыры менен сөңгөгүнөн аж
ратылган, бирок чайыры калган, иштетилген же ата
ын иштетүүдөн өткөн (майдаланган, калбырланган,
 Марочное название
МАРКА АТАЛЫШЫ – тамгалык же сандык белгилөөнү ка
мтыган өндүрүш маркасынын бөлүгү (м.: «Шевроле»).
 Марочный знак
МАРКА БЕЛГИСИ – таанууга боло турган, бирок айту
га болбогон өндүрүш маркасынын бөлүгү (марка эмб
лемасы). Буга сүрөттөлүш, боёк же өзгөчө шрифттик
 Маркировка
МАРКИРОВКА – 1) арбир жүк орунунун таңгагына (жаш
кке, кутуга, мүшөккө ж. б.) түшүрүлө турган далдаш
ыруучу шарттуу белги; жүк ташуу жана аны алуучуг
 Маркшейдерские знаки
МАРКШЕЙДЕР БЕЛГИСИ (нем. Mark – чек жана scheiden – бөл
ү) – чегаранын бөлүнүү түрлөрүн аныктоочу белги
ер.
 Материальное положение
МАТЕРИАЛДЫК АБАЛ – эмгек акынын, бааракынын жана
башка кирешелердин барлыгы же жоктугу, анын өлчө
мү, мүлк байлыгынын болушу, эмгекке жарамдуулугу
 Материальная ответственность
МАТЕРИАЛДЫК ЖООПКЕРЧИЛИК – КР мыйзамдарына ылай
ык эмгек келишиминин бир тарабына келтирилген зы
яндын ордун экинчи тараптын толтуруусу боюнча эм
 Материальное право
МАТЕРИАЛДЫК УКУК – укук ченемдерин билдирүүчү ю
идикалык түшүнүк, анын жардамы аркылуу мамлекет
коомдук мамилелерге таасир этүү менен, түз же түз
 Марка производственная
ӨНДҮРҮШ МАРКАСЫ – даярдоочунун жеке белгиси кат
ры жасалган буюм бетине же анын таңгагына басылг
ан энбаскы. Ө. м. каттоодон өткөрүлбөйт жана товар
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru