Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Га"
Cлов всего:4835 Страница 1 из 1
 Гарантии магатэ
АКЭА КЕПИЛДИГИ – ядролук кубатты чарбачылыкта п
йдалануу иштерин ядролук курал, ядролук жардыру
түзүлмөсүнө ж. б. согуштук багытка бурулушуна жо
 Газовое оружие
ГАЗ КУРАЛЫ – жаш агызуучу жана убактылуу эстен т
ндыруучу заттарды колдонуу жолу менен, көздөгөн
бутаны жок кылууга арналган курал. Колдонууга ул
 Гауптвахта
ГАУПТВАХТА (КАПАС) (нем. Hauptwache , сөзмөсөз – баш кар
оол) – аскер кызматчыларын (шектүүлөр менен айы
талуучуларды) камакта кармоочу атайын жай.
 Гарантия по общей аварии
ЖАЛПЫ КЫРСЫК КЕПИЛДИГИ – жалпы кырсык боюнча кам
сыздандыруучудан талап кылынган сумманы төлөп б
ре тургандыгы тууралуу камсыздануучунун милдет
 Гарантийный срок годности
ЖАРАКТУУЛУКТУН КЕПИЛДИК МӨӨНӨТҮ – даярдап чыгар
уучу тарабынан белгилүү бир убакыт ичинде баарды
к белгиленген стандарттар же башка милдеттүү эре
 Гарантии избирательных прав граждан
ЖАРАНДАРДЫН ШАЙЛОО УКУГУНУН КЕПИЛДИГИ – КР жара
дарынын шайлоо укугун камсыз кылуунун уюштуруу,
укуктук, маалымат ж. б. каражаттары. КР жарандарын
 Гарантийное страхование
КАМСЫЗДАНДЫРУУ КЕПИЛДИГИ – кылмыш натыйжасында,
материалдык жана акча байлыктарын сактоо, корго
, кабыл алуу, таратып берүү, ташуу милдетин аткар
 Гарант
КЕПИЛ – кепилдик берүүчү; кандайдыр бир нерсеге
епилдик берген мамлекет, мекеме же жак. Кепилдик
берүү келишими боюнча, К. башка бирөөнүн өз милде
 Гарантия
КЕПИЛДИК – 1) жарандык укукта карызкордун кредит
р алдындагы милдеттенмесин толук же талаптагыда
й аткаруусуна кайсы бир адамдын жоопкерчилиги (т
 Гарантийный кредит
КЕПИЛДИК КРЕДИТ – банк же өкмөттүк органдардын к
епилдиги менен уюмдардын бири-бирине кепилдик ар
кылуу бере турган кредити.
 Гарантийный срок
КЕПИЛДИК МӨӨНӨТ – жарандык укуктагы соодалашуу
елишими боюнча товар сапаты талапка жооп бере ту
рган, ал эми аткаруу жана тейлөө иштеринде жарамд
 Гарантийный взнос
КЕПИЛДИК ТӨГҮМ – баштапкы баа менен кийинки кунд
аштыруу ажырымын жабуу үчүн мөөнөттүү келишим бо
юнча төгүм.
 Гарантийные выплаты
КЕПИЛДИК ТӨЛӨМ – КР эмгек мыйзамдары боюнча жуму
шчулар өз жумушунан мыйзамда каралган себептер м
енен убактылуу ажыратылган учурларда өз жумушчу
 Гарантийный фонд
КЕПИЛДИК ФОНД – 1) эсептик палата мүчөлөрүнүн мил
деттүү төгүмдөрүнүн эсебинен түзүлө турган бирж
фонду. К. ф-дун өлчөмү уюмдардын саны менен аткар
 Гарантийный задаток
КЕПИЛДИК ШЕРТПУЛ – ар жолку биржа келишимин түзү
үдө кардардын каржы милдеттенмелеринин кепилдиг
и түрүндө эсептик палатага биржа мүчөлөрү тарабы
 Гарантийное письмо
КЕПИЛКАТ – жарандык укукта кепил (кепилдикке өтү
үчү) кандайдыр бир милдеттенме алган документ. Ал
милдеттенмелер К-та эскертилген шартта аткарылу
 Гарантийный срок эксплуатации
КОЛДОНУУНУН КЕПИЛДИК МӨӨНӨТҮ – даярдап чыгарууч
у пайдалануу эрежелерин так сактаганда гана, кол
онулган буюмдун сапаты туруктуу боло тургандыгы
 Гарантированный государством долг
МАМЛЕКЕТ КЕПИЛДЕГЕН КАРЫЗ – КР мамлекеттик кепи
диги бар мамлекетке тийешелүү эмес зайымдардын
елгилүү бир убакытка чейинки өздөштүрүлгөн, бир
 Гарантии процессуальные
ПРОЦЕССТИК КЕПИЛДИК – сот акыйкаттуулугун сакто
о, кылмыш-жаза жана жарандык процессте адам укугу
менен эркиндигин коргоо, кылмыш-жаза жана жаранд
 Гарантийный срок хранения
САКТООНУН КЕПИЛДИК МӨӨНӨТҮ – даярдап чыгаруучу
арабынан белгилүү бир убакыт ичинде эрежелерди
ак сактаганда гана, продукциянын өзүнө таандык к
 Гарантийное обеспечение тендерной заявки
ТЕНДЕРДИК ТАБЫШТАМАНЫ КЕПИЛДИК КАМСЫЗДОО – жетк
ирүүчүгө (аткаруучуга) баардык милдеттенмелерди
аткара тургандыгы тууралуу сатып алуучу уюм тара
 Гарантии международные
ЭЛАРАЛЫК КЕПИЛДИК – кандайдыр бир мамлекеттин (м
амлекеттер тобунун) аныкталган укугун же статусу
н сактоону, эларалык милдеттенмелердин аткарылы
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru