Меню
Эл-Сөздүк

капитал

м.
1. эк. капитал;
промышленный капитал өнөр жай капиталы;
финансовый капитал финансылык капитал;
банковский капитал банк капиталы;
постоянный капитал туруктуу капитал;
переменный капитал өзгөрмө капитал;
основной капитал негизги капитал;
оборотный капитал обороттук капитал;
мёртвый капитал өлүү капитал;
2. чаще мн., разг. (деньги) капитал (акчанын ири суммасы).

Капитал

КАПИТАЛ (БАРБАЙЛЫК) – пайда табуу (киреше алуу) үчүн колдонула турган товарлардын, мүлктөрдүн, активдердин жыйындысы. «К.» аталгысы көбүнесе «компаниянын кошунду активи» (англ. total assets ) деген мааниде колдонулат.

Капитал

Капитал – 1) үстөк наркты шарттаган нарк; 2) милдеттенмелерди алып салгандан кийинки активдердин жалпы наркы; 3) материалдык жана акчалай каражаттарды экономикага, өндүрүшкө капиталдык салуу.
Капитал төмөнкүдөй түрлөргө бөлүнөт:
Акционердик капитал – бул, акционердик коомдун акцияларды чыгаруу жана сатуу аркылуу түзүлгөн капиталы. Акционерлердин жеке капиталдарын бириктирген жыйындыны түшүндүрөт;
Бул, наркынын жогорулап кетиши шартында, негизги каражаттарды кайра баалоонун эсебинен, өздүк акцияларды сатуудан келип чыккан айрыманын (акциялардын сатуу баасынын анын номиналдык наркынан артышы), ошондой эле негизги капиталды алгылыктуу негизде кайра баа берүүнүн эсебинен түзүлгөн капитал.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Капитал

Русский Кыргызский
Капитал Банка Кыргызстана Кыргызстандын банкынын капиталы
Капитал включает только уставный капитал на котором микро-финансовая компания не имеет никаких обязательств погашать денежные средства, внесенные его учредителями, акционерами; Капиталдын курамына анын уюмдаштыруучулары (акционерлери) тарабынан салынган каражаттарды кайтарып берүү микрокаржы компаниясынын милдеттенмеси болбогон жаргылык капитал гана кирет.
Капитал включает только уставный капитал на котором микро-кредитная компания свободна любое обязательство погасить денежные средства, внесенные его учредителями, акционерами, участниками. Капиталдын курамына анын уюмдаштыруучулары, акционерлери, катышуучулары тарабынан салынган каражаттарды кайтарып берүү боюнча микронасыялык компаниянын милдеттенмеси болбогон жаргылык капитал гана кирет.
Капитал уставный – сумма капитала, которую вкладывают учредители и другие участники в акционерное общество для начала и его последующей деятельности. Размер определяется учредительным договором или уставом. Уставдык капитал – уюштуруучулар жана башка катышуучулар өз ишин баштап, андан ары улап кетүү үчүн акционердик коомго салган капиталдын суммасы. Капиталдын өлчөмү уюштуруу келишиминде же уставда аныкталат.

Также найдены следующие похожие слова на Русском языке
strtoupper(RU)


Такое же слова на других языках:

KG


Похожие слова на других языках:

KG
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: