Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Капитал

Кыргызский Английский
Капитал менен опера¬циялар жана финансылык операциялар эсебинин оң сальдосу 2009-жылдын жыйын¬тыгы боюнча 2,5 эсеге көбөйүп, 389,9 млн. АКШ долларын түзгөн. The positive balance of the capital and financial account increased by 2.5 times and made USD 389.9 million according to result of 2009 .
Капитал менен операциялар жана финансылык операциялар эсеби 2010- жылдын жыйынтыгы боюнча 127,0 млн. АКШ доллар өлчөмүндө оң болжолдонуу менен 2009-жылдагыга салыштырганда 67,4 пайызга төмөндөйт. As a result of 2010, the capital and financial account is forecasted positive in the amount of 127.0 million USD and will decrease by 67.4 percent as compared to 2009.
Капитал – 1) үстөк наркты шарттаган нарк; 2) милдеттенмелерди алып салгандан кийинки активдердин жалпы наркы; 3) материалдык жана акчалай каражаттарды экономикага, өндүрүшкө капиталдык салуу.
Капитал төмөнкүдөй түрлөргө бөлүнөт:
Акционердик капитал – бул, акционердик коомдун акцияларды чыгаруу жана сатуу аркылуу түзүлгөн капиталы. Акционерлердин жеке капиталдарын бириктирген жыйындыны түшүндүрөт;
Бул, наркынын жогорулап кетиши шартында, негизги каражаттарды кайра баалоонун эсебинен, өздүк акцияларды сатуудан келип чыккан айрыманын (акциялардын сатуу баасынын анын номиналдык наркынан артышы), ошондой эле негизги капиталды алгылыктуу негизде кайра баа берүүнүн эсебинен түзүлгөн капитал.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)


Такое же слова на других языках:

RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: