Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "эс"
Cлов всего:48863 1 След. >> Страница 1 из 2
 эсер
м.
(социалист-революционер) ист. полит. эсер (социа
ист-революционер).
 эскадра
ж. воен.-мор., ав.
эскадра (согуш-деңиз флотунун же а
виациянын чоң бирикмеси);
Черноморская эскадра Ка
ра дениз эскадрасы.
 эскадренный
~, ­ая, -ое
эскадра-га т.; эскадралык;
эскадренный ми
ноносец эскадралык миноносец (артиллериялык жан
торпедалык куралдар менен жабдылган чоң согуш-д
 эскадрилья
ж. воен., ав.
эскадрилья (согуш авиациясынын бөлүкч
өсү);
бомбардировочная эскадрилья бомбалоочу эск
дрилья;
эскадрилья истребителей истребительдер
 эскадрон
м. воен.
эскадрон (пехотадагы ротага тең кавалерия
лык бөлүк);
командир эскадрона эскадрондун команд
ири.
 эскадронный
~, ­ая, -ое
эскадрон-го т.;
эскадронный командир эск
дрондун командири.
 эскалатор
м.
эскалатор (жылма тепкич, жылып жүрмө тепкич);
эск
алаторы на станциях метро метро станцияларындаг
эскалаторлор.
 эскарп
м. воен.
эскарп (эңкейишке туура тартып аң сыяктуу
казылган, танкыга каршы тоскоол).
 эскиз
1. (предварительный набросок) эскиз (сүрөттүн алга
чкы божомолдоп тарта салган түрү);
эскизы Репина к
его картине "Бурлаки" Репиндин "Бурлактар" деген
 эскимос
м.
эскимос.
 эскимоска
женск. р. к эскимос;
эскимоска.
 эскимосский
~, ­ая, -ое
эскимос-ко т.;
эскимосский язык эскимос т
или.
 эскимосы
мн.
эскимостор.
 эскорт
м. воен.
эскорт, конвой, сакчы, караул;
почётный эск
рт ардактуу эскорт.
 эскортировать
сов. и несов. кого-что
эскорттоо, конвойлоо, жөнөтү
ү;
эскортировать караван судов кемелердин карава
ын эскорттоо.
 эскулап
м. ирон.
табып, врач сөрөй.
 эсминец
м.
(эскадренный миноносец) воен.-мор. эсминец (эска
ралык миноносец).
 эспадрон
м.
эспадрон (фехтованиеде саюу же чабуу үчүн колдо
нулуучу, колду коргоочу калканы бар, кылыч сыякту
у курал).
 эспаньолка
ж.
эспаньолка (чокчо, шуштугуй кыска сакал).
 эссенция
ж.
1. эссенция (бир нерсенин күчтүү составы; бул - ка
лыбындагы бойдон колдонулбай, суу кошуп колдонул
ат);
уксусная эссенция уксус эссенциясы;
2. эссенци
 эстакада
ж.
1. эстакада (тирөөчтөргө же мамыларга салынган к
өпүрө);
железнодорожная эстакада темир жол эстака
дасы;
2. (помост для причала судов) эстакада (кемеле
 эстамп
м. иск.
эстамп (гравюрадан түшүрүп алынган оттиск).

 эстафета
ж.
1. уст. эстафета (көбүнчө атчан чабармандар каба
ды улам бири-бирине, кийинкиси андан аркысына же
кирип отуруп кабарлашуу);
отправить донесение эс
 эстафетный
~, ­ая, -ое
эстафета 2-ге т.; эстафеталык;
эстафетный
бег эстафеталык жүгүрүш.
 эстет
м.
эстет (көркөмдүүлүктү, сулуулукту, искусствону
сүйүүчү, баалоочу).
 эстетизм
м. иск.
эстетизм (реалциялык буржуазиялык искусст
одо - "искусство искусство үчүн", таза искусство д
ешип, искусствону чындыктан ажыратууга, элге жат
 эстетика
ж.
эстетика (1. филос. искусство жана көркөм чыгарм
чылык жөнүндөгү окуу; искусствонун өнүгүү закон
н, анын идеялык мазмунун көркөмдүк формасын жана
 эстетический
~, ­ая, -ое
эстетика-га т.; эстетикалык;
эстетическо
наслаждение эстетикалык жыргоо, ыракат көрүү;
эс
тетическое чувство эстетикалык сезим.
 эстетичный
~, ­ая, -ое
1. (изящный, красивый) көркөм, кооз, жакшы
акай;
2. (проникнутый эстетизмом) эстетизмге берил
ген.
 эстонец
м.
эстон.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru