Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "ла"
Cлов всего:48863 1 След. >> Страница 1 из 6
 лабаз
м. уст.
лабаз (дан, ун ж.б. сатылуучу дүкөн);
мучной л
баз ун дүкөнү.
 лабазник
м. уст.
лабазник (дан, ун ж.б. сатылуучу дукөндө ишт
өчү адам).
 лабиализация
ж. лингв.
лабиализация (эриндештирүү, кээ бир тыбы
ты айткан убакта эриндин чормоюп кетиши).
 лабиализованный
~, ­ая, -ое
лингв.
лабиалдашкан (эриндешкен, эрин чо
моюп айтылуучу);
о, ө, у, ү - лабиализованные звуки
, ө, у, ү - лабиалдашкан тыбыштар.
 лабиальный
~, ­ая, -ое
лингв.
лабиалдык (эринчил, эрин катышуус
менен айтылуучу үнсүз тыбыштар; мис. п, б, м).
 лабиринт
м.
1. ист. лабиринт (Байыркы Грецияда, Египетте өтө
ле татаал, чатыш, жол таап чыгуу кыйын кылып салы
ган үй);
2. перен. лабиринт, чатышкан нерсе (татаал
 лаборант
м.
лаборант (лабораторияда иштөөчу технический же
илимий кызматчы).
 лаборантка
женск. р. к лаборант;
лаборантка.
 лаборантский
~, ­ая, -ое
лаборант-ка т.; лаборанттык.
 лаборатория
ж.
лаборатория (техникалык жана илим-изилдөө тажр
йбалары үчүн атайы ылайыкталып жабдылган үй).
 лабораторный
~, ­ая, -ое
лаборатория-га т.; лабораториялык;
лабор
торное оборудование лабораториялык жабдуулар.
 лава
лава I
ж. геол.
лава (вулкандардан бүркүлүп чыккан э
риген минералдык масса).
лава II
ж. горн.
лава (забойд
огу таш көмүр катмары).
лава III
ж. воен.
лава (аттуу а
 лаванда
ж. бот.
лаванда (гүлүнөн жыттуу, жыпар май чыгарылу
учу бадал өсүмдүктүн бир түрү).
 лавандовый
~, ­ая, -ое
лаванда-га т.;
лавандовое масло лаванда м
айы.
 лавина
ж.
1. көчкү; кар көчкү;
2. перен. селдей каптаган нерс
;
лавина войск селдей каптаган войсколор.
 лавирование
ср.
1. (судна) парустуу кемени шамалга каршы жүргүз
ү ыгы;
2. перен. кыйын абалдан, тоскоолдуктан эбин
аап кутулуу.
 лавировать
несов.
1. (о судне) парустуу кемени шамалга каршы жү
ргүзө билүү;
2. перен. кыйынчылыктан, тоскоолдон эб
ин таап кутулуу.
 лавка
лавка I
ж. разг.
лавка (чоң скамейка).
лавка II
ж. уст.

газин) дүкөн.
 лавочка
лавочка I
ж.
уменьш. от лавка I
кичинекей лавка.
лавоч
ка II

ж.
1. уменьш. от лавка II кичине дүкөн, дүкөнчө;
2.
ерен.
арам ойлуу, шектүү жай; жаман ойлуу кишилер
 лавочник
м. уст.
дүкөнчү.
 лавочница
женск. р. к лавочник.
 лавочный
~, ­ая, -ое
лавка II-ге т.;
лавочная комиссия дүкөн ко
иссиясы.
 лавр
м. бот.
лавр (дайыма көгөрүп туруучу чайырдуу жыга
тын бир түрү);
пожинать лавры жетишкендикке ээ бо
уу, атагы чыгуу;
почить на лаврах жетишкендикке э
 лавра
ж. церк.
лавра (революциядан мурунку Россияда - кээ
бир чоң монастырлардын аты).
 лавровишневый
~, ­ая, -ое
лавровишня-га т.;
лавровишневые капли ла
ровишня тамчысы (эс алдыргыч, тынчыткыч дары).
 лавровишня
ж. бот.
лавровишня (дайыма көгөрүп туруучу жыгачты
н бир түрү; анын жалбырактарынан дары жасайт).
 лавровый
~, ­ая, -ое
лавр-га т.;
лавровый лист лавр жалбырагы (
тамакты даамына келтире турган кургатылган лавр
жалбырагы);
лавровый венок лавр веногу (байыркы гр
 лаг
м. мор.
1. (прибор) лаг (кеменин жүрүү тездигин, баск
н жолун өлчөгүч прибор);
бросить лаг лаг түшүрүү;
2.
(борт) лаг (кеменин кашаты, борту).
 лагерный
~, ­ая, -ое
лагерь 1-ге т.;
лагерная жизнь лагерь турм
ушу.
 лагерь
м.
1. лагерь (жайында шаардын сыртында ачык абада, ч
атырларда убактылуу туруу орду);
военный лагерь а
кер лагери;
пионерский лагерь пионерлер лагери;
ж
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru