Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "га"
Cлов всего:48863 1 След. >> Страница 1 из 6
 га
ср. нескл.
га ("гектар" деген сөздөн кыскартылган).
 габардин
м.
габардин (жүндөн токулган кездеменин бир түрү).

 габарит
м.
габарит (1. нерселердин, мис. вагондун, машинакын
ж.б. толук сырткы көрүнүшү; 2. темир жолдун рельст
ринен белгилүү алыстыкта турган аралык; бу аралы
 гавань
ж.
гавань (деңиздин жээгинде пароходдор токтоп, жү
к салып, жүк түшүрүү үчүн арналган жай).
 гавкать
несов. разг.
үрүү, арсылдоо (мис. ит).
 гага
ж. зоол.
гага (түндүк деңиздеги куштардын бир түрү)
.
 гагара
ж. зоол.
гагара (түндүк деңиздеги сууда жүрүүчү ир
куш).
 гагачий
~, ­ья, -ье
гага-га т.;
гагачий пух гага мамыгы.
 гад
м.
1. сойлоочу жана жерде-сууда жашоочу жаныбар (ми
.
жылан, бака ж.б.);
2. перен. презр. кара мүртөз, арам
за, жаман киши.
 гадалка
ж.
балчы аял, төлгөчү аял.
 гадание
ср.
1. (предсказание) бал ачуу, төлгө салуу;
2. (предпо
ложение) божомолдоо, жоромолдоо, жоруу.
 гадательный
~, ­ая, -ое
божомолдуу, жоромолдуу, күмөндүү;
гадате
льные выводы божомолдуу корутундулар.
 гадать
несов.
1. (предсказывать) бал ачуу, төлгө салуу, төл
ө тартуу;
2. (предполагать) божомолдоо, жоромолдоо,
жоруу.
 гадина
ж.
см. гад 2.
 гадить
несов. разг.
1. (пачкать) булгоо, заңдоо;
2. кому-чему (
вредить) жамандык кылуу, зыянкечтик кылуу, бузуу.

 гадкий
~, ­ая, -ое
кара мүртөз, арамза, жаман;
гадкий челове
к жаман киши.
 гадко
нареч.
жаман, жийиркенткич.
 гадливость
ж.
жийиркеничтүүлүк.
 гадливый
~, ­ая, -ое
жийиркеничтүү;
гадливое чувство жийирке
ничтүү сезим.
 гадость
ж.
1. (подлость) кара мүртөздүк, арамзалык, жүзү кар
лык;
делать гадости жүзү каралык кылуу;
2. разг. (о п
редмете, вызывающем отвращение) жийиркеничтүү не
 гадюка
ж.
1. зоол. кара чаар жылан;
2. перен. (обычно о женщин
) кара чаар жылан, заардуу.
 гаечный
~, ­ая, -ое
гайка-га т.; гайкалык;
гаечный ключ тех. г
йка ачкычы.
 гаже
сравн. ст. от прил. гадкий и нареч. гадко.
 гажу
(гадишь)
и т.д. наст. вр. от гадить.
 газ
газ I
м.
1. хим. газ (аба түрүндөгү зат);
углекислыйгаз
көмүр кычкыл газы;
светильный газ жарык кылуучу г
аз;
ядовитый газ уулантуучу газ;
удушливый газ тум
 газгольдер
м. тех.
газгольдер (газ сакталуучу резервуар).
 газель
газель I
ж. зоол.
газель (элик сыяктуу айбан).
газель
II

ж. лит.
казал (чыгыш элдеринин ырынын бир түрү).
 газета
ж.
газета;
стенная газета дубал газетасы.
 газетный
~, ­ая, -ое
газета-га т.; газеталык;
газетная статья
азеталык макала;
газетный работник газета кызмат
кери;
газетная бумага газеталык кагаз.
 газетчик
м.
1. (продавец газет) газета сатуучу;
2. разг. (сотруд
ник газеты) газета кызматкери.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru