Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "фа"
Cлов всего:48863 1 След. >> Страница 1 из 5
 фа
ср. нескл. муз.
фа (музыкалык гамманын төртүнчү нот
асы).
 фабзавком
м.
(фабрично-заводской комитет) фабзавком (фабрика
лык-заводдук комитет).
 фабком
м.
(фабричный комитет) фабком (фабрикалык комитет).

 фабра
ж.
фабра (сакал, мурут боёочу боёк).
 фабрика
ж.
фабрика;
прядильная фабрика жип ийрүү фабрикасы
;
ткацкая фабрика токуу фабрикасы;
спичечная фабри
ка ширеңке фабрикасы;
обувная фабрика бут кийим ф
 фабрика-кухня
ж.
фабрика-кухня, фабрика-ашкана.
 фабрикант
м.
фабрикант (капиталисттик өлкөлөрдө - фабрика ээ
си).
 фабрикат
м.
фабрикат (фабрикада иштеп чыгарылган даяр нерс
, товар).
 фабрикация
ж.
1. уст. (производство, выделка) жасоо, өндүрүү;
фаб
рикация ковров килем жасоо, килем жасап чыгуу, ки
ем өндүрүү;
2. перен. неодобр. (измышление, выдумка)
 фабриковать
несов. что
1. уст. (изготовлять) жасап чыгаруу, өндү
үү;
фабриковать ткани кездеме токуу, кездеме өндү
рүү;
2. перен. разг. неодобр. (производить во множес
 фабрить
несов. уст.
фабра менен боёо, майлоо;
фабрить усы му
рутту фабра менен боёо.
 фабрично-заводский
~, ­ая, -ое
см. фабрично-заводской.
 фабрично-заводской
~, ­ая, -ое
фабрикалык-заводдук;
школа фабрично-зав
дского обучения фабрикалык-заводдук окуу;
фабрич
но-заводской комитет см. фабзавком.
 фабричный
~, ­ая, -ое
1. фабрика-га т.; фабрикалык;
фабричные из
елия фабрикада жасалган буюмдар;
фабричное клейм
о фабрика белгиси;
фабричный корпус фабриканын ко
 фабула
ж. лит.
фабула (роман, аңгеме, жомоктогу же драмада
ы окуялардын мазмуну);
фабула повести повесттин ф
абуласы.
 фавн
м. миф.
фавн (байыркы римдик мифологияда - токой ку
айы).
 фавор
м.:
быть в фаворе у кого-л. бирөөгө сүйгүнчүктүү бо
уу, бирөөнүн сүйгүнчүгүндө болуу.
 фаворит
м.
фаворит (1. уст. чоң даражадагы кишинин жакшы көр
үп талаган кишиси; 2. спорт. ат чабышта биринчилик
и алууга мүмкүндүгү бар ат).
 фаворитка
1. женск. р. к фаворит 1;
2. ж. фаворитка (падышанын, мо
нархтын же жогорку даражадагы адамдардын ойнош а
ялы).
 фагот
м. муз.
фагот (жыгачтан жасалган үйлөмө музыкалык
нструменттин бир түрү).
 фагоцит
м. физиол.
фагоцит (башка телолорду жана бактериял
арды жута турган жана аны сиңдире турган клетка).

 фаза
ж.
фаза (1. тарыхый процесстин өнүгүшүндөгү белгил
ү бир доор; 2. кандайдыр бир кубулуштун же организ
мдин белгилүү учуру же доору; кандайдыр бир затты
 фазан
м. зоол.
кыргоол.
 фазаний
~, ­ья, -ье
фазан-га т.;
фазаний петух кыргоолдун кор
озу;
фазаньи перья кыргоолдун жүнү.
 фазис
м.
фазис;
см. фаза 1.
 фай
м. текст.
фай (жибек кездеменин бир түрү).
 файдешин
м. текст.
файдешин (жибек кездеменин бир түрү).
 факел
м.
факел, шамана (кыска жыгачтын башына майлуу пак
я оролуп, жарык кылуу үчүн жагылуучу шам чырак).
 факельный
~, ­ая, -ое
факел-ге т.;
факельное шествие кишилерди
колдоруна факел кармап көчөдө жүрүшү.
 факельщик
м.
1. факельчи, факел көтөрүүчү адам, факел кармооч
адам;
2. перен. презр. факелчи;
факельщики войны со
уш факелчилери (согуш отун тургандыруучулар).
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru