Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "на"
Cлов всего:48863 1 След. >> Страница 1 из 55
 на
на I
предлог
1. с вин. п. -га, үстүнө, үстүндө;
положить
на стол үстөл үстүнө коюу;
лечь на диван диванга ж
атуу;
выйти на улицу көчөгө чыгуу;
2. с вин. п. (по нап
 на-гора
нареч. горн.:
выдать уголь на-гора казылган көмүрд
сыртка чыгаруу (шахтадан жер үстүнө).
 набавить
сов. что
үстөө, үстөк кылуу, кошуу, кошумчалоо, көт
рүү.
 набавка
ж.
үстөмө, үстөк, кошумча, кошумчалоо (мис. бир нерс
енин баасына).
 набавлять
несов.
см. набавить.
 набалдашник
м.
таяктын чокмор туткасы, таяктын жоон башы.
 набаловать
сов. кого, разг.
ыгы жок эркелетүү, өтө эрке үйрөтү
.
 набаловаться
сов. разг.
абдан эркелөө, тентектик кылуу.
 набалтывать
несов.
см. наболтать II.
 набальзамировать
сов. что
бальзамдоо;
набальзамировать труп өлүктү
бальзамдоо.
 набат
м.
набат (бир коркунун тууралу кагылган коңгурсо ү
нү);
бить в набат
1) коңгуроо согуу (коңгуроо кагып э
л чакыруу);
2) перен. бака-шака түшүрүү, кымгуут кыл
 набатный
~, ­ая, -ое
набат-ка т.;
набатный колокол набат кодгу
роосу.
 набег
м.
кол салуу, чабуул (байкоосуз жерден чабуул коюу)
.
 набегать
несов.
см. набежать.
 набегаться
сов.
жүгүрө берип чарчоо;
он набегался за день ал к
нү бою жүгүрүп жүрүп чарчады.
 набедокурить
сов. разг.
шоктук кылып бүлдүрүү (мис. бала); бир ба
ааны баштоо, жаман иш кылып коюу.
 набежать
сов.
1. на кого-что (натолкнуться) соктугуу, сүрдүгү
ү (жүрүп же жүгүрүп келатып);
2. (сбежаться) чогула т
үшүү, жыйыла калуу;
народу набежало человек двест
 набезобразничать
сов. разг.
ээн баштык кыла коюу, тентектик (шоктук)
кыла коюу, жиндилик кыла коюу.
 набекрень
нареч. разг.
алчыланта, кырданта, кыйшайта (тебете
ди);
надеть шапку набекрень тебетейин кырданта ки
йүү.
 набелить
сов. что
агартуу, актоо.
 набелиться
сов.
упа сыйпанып алуу.
 набело
нареч.
таза кылып;
он переписал рукопись набело ал
кол жазманы таза кылып көчүрдү.
 набережная
ж.
набережная (1. суунун төшөлгөн жээги; 2. сууну жээ
ктей салынган көчө).
 набивать
несов.
см. набить.
 набиваться
несов.
1. см. набиться;
2. страд. к набивать.
 набивка
ж.
1. (наполнение) тыгуу, шыкоо, шыкап толтуруу;
наби
ка папирос папиросту шыкап толтуруу;
2. кийгизүү;
н
абивка обручей на бочку бочкага алкак кийгизүү;
3.
 набивной
~, ­ая, -ое
1. шыкап жасалуучу, толтуруп жасалуучу;
н
бивные папиросы шыкап толтурулган папирос;
2. (наб
иваемый на что-л.) кийгизилген;
набивной обруч кий
 набирать
несов.
см. набрать.
 набираться
несов.
1. см. набраться;
2. страд. к набирать.
 набитый
~, ­ая, -ое
1. прич. от набить;
2. прил. шыкалган (толту
а шыкалган);
набитый дурак разг. барып турган акма
к.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru