Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "ни"
Cлов всего:48863 1 След. >> Страница 1 из 5
 ни
1. частица. усил. в отриц. предложениях бир да, эч б
р;
в самоваре нет ни капли воды самоордо бир тамчы
да суу жок;
ни с места! былк этпе!;
ни слова! бир да с
 ни-ни
частица
см. ни.
 нива
ж.
1. эгин талаасы, эгин айдалган талаа;
2. перен. уст.
(поприще) кызмат, иш, жумуш;
на ниве народного прос
вещения эл агартуу жумушунда.
 нивелир
м. геод.
нивелир (жер бетиндеги нокоттордун канчал
ык бийик-төмөн болгондуктарын белгилөөчү прибор)
.
 нивелирование
ср.
нивелирдөө (1. геод. жер бетиндеги нокоттордун
ийик-төмөн болгондуктарын белгилөө; 2. перен. бир
нерсенин өзгөчөлүгүн жоюп жиберип, башкалар мене
 нивелировать
сов. и несов. что
нивелирдөө.
 нивелировка
ж. геод.
см. нивелирование 1.
 нивелировщик
м.
нивелировщик (нивелирдөө боюнча специалист).
 нивух
м.
нивух;
см. нивх.
 нивухи
мн.
нивухтар;
см. нивхи.
 нивухский
~, ­ая, -ое
нивух-ка т.;
см. нивхский.
 нивх
м.
нивх.
 нивхи
мн.
нивхтар.
 нивхский
~, ­ая, -ое
нивх-ке т.
 нигде
нареч.
эч кайда, эч жерде.
 нигилизм
м.
нигилизм (1. ар нерсени тим эле, курулай эле тана
берүүчүлүк; барып турган скептицизм; 2. нигилистт
н ойлорунун багыты).
 нигилист
м.
нигилист (19 кылымдын 60 жылдарында Россияда пайд
а болуп, дворян маданиятынын принциптерине, анын
традицияларына жана крепостнойлук идеологияга к
 нигилистический
~, ­ая, -ое
нигилизм-ге, нигилист-ке т.
 нигилистка
женск. р. к нигилист.
 нижайший
~, ­ая, -ее
превосх. ст. от прил. низкий
эң эле жапыз (
пас); абдан аласа, эң төмөнкү, абдан төмөн.
 ниже
1. сравн. ст. от прил. низкий аласараак, жапызыраак,
пасыраак, төмөнүрөөк;
он значительно ниже отца ан
ын бою атасынын боюнан алда канча төмөн;
2. нареч. т
 нижеизложенный
~, ­ая, -ое
төмөндө айтылган, төмөндө сүйлөнгөн, тө
өндөгү, төмөндө келтирилген;
нижеизложенные факт
ы подтверждают сказанное айтылгандарды төмөндө
 нижеозначенный
~, ­ая, -ое
төмөндө аталган, төмөндө көрсөтүлгөн.
 нижеподписавшийся
~, ­аяся, -ееся
төмөндө кол коюучу;
я, нижеподписавш
ийся, доверяю... мен, төмөндө кол коюучу,... ишенеми
.
 нижепоименованный
~, ­ая, -ое
төмөндө аты айтылган.
 нижесказанный
~, ­ая, -ое
төмөндө айтылган.
 нижеследующий
~, ­ая, -ее
төмөндөгү, мындан кийинки, мындан аркы;
н
ижеследующие указания төмөндөгү көрсөтмөлөр.
 нижеупомянутый
~, ­ая, -ое
төмөндө айтылган, төмөндөгү;
нижеупомян
тое обстоятельство төмөндө айтылган кырдаал.
 нижне-
географиялык аттардын "дарыянын төмөн жагында" д
генди билдирүүчү биринчи бөлүгү; мис. нижневолжс
кий район Волганын төмөн жагындагы район.
 нижний
~, ­яя, -ее
төмөнкү, ылдыйкы, астыңкы;
нижнее течени
реки өзөндүн төмөнкү агыны;
нижнее бельё ич кийи
;
нижняя палата полит. төмөнкү палата.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru