Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "не"
Cлов всего:48863 1 След. >> Страница 1 из 53
 не
не в пример
см. пример.
не вполне
анчалык эмес, чала,
толук эмес.
не прочь
в знач. сказ. с неопр. разг.
дап
аяр, качпоо;
я не прочь попить чаю мен чай ичүүдөн
 неаккуратность
1. (неопрятность) шалактык, шалакылык, булганчтык;
2
.
(напр. о работе) кылдат эместик.
 неаккуратный
~, ­ая, -ое
1. (неопрятный) шалак, шалакы, булганч;
2. (н
апр.
о работе, исполнении) кылдат эмес.
 неаппетитный
~, ­ая, -ое
даамсыз, көңүл чаптырбаган, көңүл келти
беген (тамак).
 небез-
приставка
(каткалаңга айкашканда - небес-), "бир аз"
, "анча-мынча" деген маанини билдирет; мис. небезыз
вестно маалымсыз эмес, маалым.
 небезопасный
~, ­ая, -ое
коркунучсуз эмес, коопсуз эмес, коркуну
суз деп айтууга болбой турган, коркунучтуу жагы
ар.
 небезосновательный
~, ­ая, -ое
негизсиз эмес, жөнсүз эмес, бир топ неги
дүү, жөнү бар.
 небезразлично
в знач. сказ.
мейли деп айтууга болбойт, мейли эмес
;
для меня это небезразлично мен үчүн бул мейли эм
с; мен муну "мейли" деп тим коё албайм.
 небезразличный
~, ­ая, -ое
"мейли" деп айтууга болбогон; "мейли" эме
.
 небезрезультатный
~, ­ая, -ое
бир аз (бир кыйла) натыйжасы бар, натыйжа
сыз эмес.
 небезупречный
~, ­ая, -ое
бир кыйла кемтиги бар, айыбы жок деп айт
уга болбогон, кемтиксиз эмес.
 небезуспешный
~, ­ая, -ое
ийгиликсиз деп айтууга болбогон, ийгили
ксиз эмес.
 небезызвестно
в знач. сказ.
маалымсыз эмес, маалым;
вам небезызве
тно сизге белгисиз эмес, сизге маалым.
 небезызвестный
~, ­ая, -ое
белгилүү эмес, маалым эмес деп айтууга б
олбой турган; бир кыйла белгилүү, маалым;
небезызв
естный писатель бир кыйла белгилүү жазуучу.
 небезынтересный
~, ­ая, -ое
кызык эмес деп айтууга болбогон, жетерд
к кызык.
 небелёный
~, ­ая, -ое
текст.
агартылбаган, акка боёлбогон.
 небес-
приставка
см. небез-.
 небеса
мн. (ед. небо ср.)
асман;
в небесах асманда.
 небескорыстный
~, ­ая, -ое
керт баштын камын ойлобой койбогон, кер
баштын камына качырган.
 небесно-голубой
~, ­ая, -ое
асман түстүү көгүлтүр.
 небесный
~, ­ая, -ое
1. небо-го т.;
небесная ширь асман мейкинд
ги;
небесные тела асман телолору (мис. ай, жылдызд
р);
2. (цвет) асман (көк) түстүү, асман ыраңдуу;
как пт
 небесполезный
~, ­ая, -ое
пайдасыз эмес, пайдалуу.
 небеспристрастный
~, ­ая, -ое
калыс деп айтууга болбой турган, калыс э
мес.
 неблаговидность
ж.
ылайыксыздык, жараксыздык (кылык-жорук жөнүндө)
.
 неблаговидный
~, ­ая, -ое
ылайыксыз, жараксыз (кылык-жорук жөнүнд
).
 неблагодарность
ж.
жакшылыкты билбегендик, ыраазы болбогондук.
 неблагодарный
~, ­ая, -ое
1. жакшылыкты билбеген, ыраазы болбогон;
2
.
(не оправдывающий усилий) берекеси жок, акы кайт
аган;
неблагодарная работа береке чыкпаган иш.
 неблагожелательность
ж.
жакшылык каалабагандык, кайрымдуу эместик.
 неблагожелательный
~, ­ая, -ое
жакшылыктуу эмес, кайрымы жок, мээрим кы
лбаган.
 неблагозвучие
ср.
кулакка жагымсыздык, уккулуктуу эместик.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru