Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "но"
Cлов всего:48863 1 След. >> Страница 1 из 5
 но
но I
союз
1. противит. бирок, бирок да, да;
он силён, но
неловок ал күчтүү, бирок шамдагай эмес;
не только
там, но и здесь анда гана эмес, мында да бар;
не тол
 новатор
м.
новатор (өз иши менен бир нерсеге жаңылык кирги
ген киши);
новаторы производства өндүрүштүн нова
орлору.
 новаторский
~, ­ая, -ое
новатор-го т.; новатордук.
 новаторство
ср.
новатордук (өз иши менен бир нерсеге жаңылык к
ргизүүчүлүк);
новаторство в технике техникадагы
оватордук.
 новейший
~, ­ая, -ее
превосх. ст. от прил. новый
соңгу, абдан ж
ңы, эң жаңы;
новейшая техника эң жаңы техника.
 новелла
ж.
новелла (1. лит. кыска аңгеме, жомок; 2. юр. закондо
р жыйнагына, уставга кошумчалоо же бир эски закон
ду өзгөртүү).
 новеллист
м. лит.
новеллачы (новелла жазуучу).
 новенький
~, ­ая, -ое
1. ласк. от прил. новый жапжаңы;
2. в знач. с
щ.
м., ж. разг. (новичок) жаңы;
в классе есть новеньк
е класста жаңы балдар бар.
 новизна
ж.
1. жаңы, эскиге окшобогон;
2. уст. (новшество, новос
ть) жаңылык.
 новинка
разг.
жаңылык, жаңы нерсе, саамалык;
это ему в новин
ку разг. ал муну биринчи жолу көрүп отурат, ал үчү
бул жаңы нерсе.
 новичок
м.
1. (в школе) жаңы бала (мектепке жаңы эле алынган
куучу);
2. (в каком-л. деле) жаңы киши, жаңыдан ишке к
иришкен киши, жаңыдан кызматка алынган киши.
 ново-
татаал сөздүн биринчи бөлүгү, "жаңы" деген маанин
билдирет; мис: новогреческий язык жаңы грек тили
;
новорожденный жаңы туулган;
новостроящийся жаңы
 новобранец
м. воен.
аскерге жаңы алынган киши.
 новобрачная
ж.
жаңыдан күйөөгө чыккан.
 новобрачные
мн.
жаңыдан үйлөнгөндөр, жаңы турмуш кургандар (жи
гит менен кыз, эркек менен аял).
 новобрачный
м.
жаңы үйлөнгөн.
 нововведение
ср.
жаңыдан киргизилген (мис. тартип).
 новогодний
~, ­яя, -ее
жаңы жылдык;
новогодний подарок жаңы жыл
дык сыйлык;
новогодние поздравления жаңы жылдык к
уттуктоолор.
 новогреческий
~, ­ая, -ое
жаңы грек;
новогреческий язык жаңы грек
или.
 новоиспечённый
~, ­ая, -ое
разг. шутл.
1. (о человеке) жаңыдан ишке, кы
зматка киришкен; жаңыдан эле наам (атак) алган;
2.
едавно сделанный) жаңыдан эле жасалып чыккай.
 новолуние
ср.
ай жаңыруу, ай жаңысы.
 новомодный
~, ­ая, -ое
жаңы мода менен тигилген (кийим, өтүк).
 новообразование
ср.
1. (появление новых форм и т.п.) жаңыдан жасалып
айда болуу;
процесс новообразования жаңы жасалуу
процесси;
2. (вновь возникшая форма и т.п.) жаңыдан
 новоприбывший
~, ­ая, -ее
1. жаңы келген;
2. в знач. сущ. м., ж. жаңы кел
ген.
 новорождённый
~, ­ая, -ое
1. жаңы төрөлгөн, жаны туулган;
2. в знач. с
щ.
м., ж. жаңы төрөлгөн, жаңы туулган.
 новоселье
ср.
1. (новое жилище) жаңы кирген үй, жаңы көчкөн үй;
2
.
(праздник) жаңы үйгө көчкөндө (киргенде) өткөрүл
үчү той;
справлять новоселье жаңы үйгө кириш тоюн
 новостройка
ж.
жаңы курулуш (завод, үй, кыштак);
работать на ново
стройке жаңы курулушта иштөө.
 новость
ж.
1. жаңылык;
новости науки и техники илимдин жана
ехниканын жаңылыктары;
книжные новости китеп жаң
ылыктары, жаңы китептер;
2. (известие) жаңылык, жаңы
 новосёл
м.
жаңыдан орношкон, жаңыдан көчүп келген (киши).
 новотельный
~, ­ая, -ое
с.-х.
жаңыдан музоологон (уй).
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru