Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "ша"
Cлов всего:48863 1 След. >> Страница 1 из 5
 шабаш
шабаш I
м. фольк.
шабаш (орто кылымдардагы мистикал
к түшүнүктөр боюнча - жез кемпирлердин түнкү жый
нындагы оюн-тамашасы).
шабаш II
в знач. сказ. прост.
(
 шабер
м. тех.
шабер (металлдын үстүңкү бетин тегиздеп ке
үүчү аспап).
 шаблон
м.
1. тех. шаблон, калып, үлгү, нуска;
сделать по шабл
ну шаблон боюнча иштөө;
2. перен. шаблон (таң болго
сөздү, пикирди кайталап сүйлөө);
говорить по шабл
 шаблонно
нареч.
шаблон боюнча, калып (үлгү), таң болгон адет
боюнча.
 шаблонность
ж.
шаблондуулук (таң болгон сөздү, пикирди кайтала
гандык).
 шаблонный
~, ­ая, -ое
1. шаблон 1-ге т.;
2. перен. шаблондуу (таң бо
лгон сөздү, пикирди кайталаган);
шаблонное выраже
ие шаблондуу сөз;
шаблонное произведение шаблонд
 шавка
ж. разг.
шавка (жүнү барак кандек ит).
 шаг
м.
1. кадам, арыш;
сделать два шага вперёд эки кадам
лга басуу;
беглый шаг воен. чуркаган кадам;
замедл
ть шаг арышты акырындатуу;
2. перен. (действие, пос
 шагать
несов.
1. (идти размеренным шагом) кадамдоо, кадам ж
асоо, бут шилтөө, басуу;
шагать по дороге жол менен
басуу;
мерно шагать кадамын бир калыпта басуу;
2. ч
 шагающий
~, ­ая, -ее
1. прич. от шагать;
2. прил. кадамдап басууч
у;
шагающий экскаватор тех. кадамдап басуучу экск
ватор.
 шагистика
ж. неодобр.
шагистика (аскерди үйрөтүү формасы; му
ун методу аскерди белгилүү тартип менен аркы-тер
ки бастырууга гана негизделген).
 шагнуть
однокр.
1. кадамдоо, бир кадам басуу;
2. через кого-чт
о аттоо, аттап өтүү;
далеко шагнуть чоң ийгиликке
етишүү.
 шагом
нареч.
кадамдап, арыштап;
идти шагом арыштап басуу;

шагом марш! шагом марш! ("жур!" деген команда).
 шагомер
м.
жөө басып өткөн аралыкты өлчөгүч (басылган када
мдардын санын автомат түрүндө эсептеп туруучу ап
парат).
 шагреневый
­ая, -ое
шагрень-ге т.;
шагреневая кожа чигирим булг
аары.
 шагрень
ж.
чигирим (койдун, эчкинин терилеринен жасалган ж
умшак булгаарынын бир түрү).
 шажком
нареч. разг.
араң эле кыбырап (жүрүү, басуу);
двигат
ся шажком араң эле кыбырап басуу, кыбырап арышто
(кадамдоо).
 шажок
м. уменьш. от шаг 1
кадамча, арышча;
идти мелкими шаж
ками майда арыш менен басуу.
 шайба
ж.
шайба (1. тех. гайканын алдына коюлуучу эбелек; 2.
спорт. хоккей оюнунун бир түрүн ойногон кезде топ
ордуна колдонулуучу оор салмактуу тегерек резин
 шайка
шайка I
ж.
шайка (уурулар, кесептер тобу);
разбойничь
я шайка каракчылар шайкасы;
шайка воров уурулар ш
йкасы.
шайка II
ж.
(для воды) мончо чылапчыны.
 шайтан
м.
шайтан.
 шакал
м.
чөө, көркоо (жырткыч айбан).
 шаланда
ж.
шаланда (баржанын бир түрү; балыкчылыкта, топур
к сүзүүдо колдонулат).
 шалаш
м.
алачык, кепе.
 шалеть
несов. разг.
келесоо болуу, кеңкелес болуп калуу, э
мне кыларын билбей калуу.
 шалить
несов.
тентектик кылуу, шоктонуу, шоктук кылуу;
дет
и шалят балдар тентектик кылышат;
не шали! шоктук
ылба!;
шалишь! разг. мунуңду кой!, мунуң жарабайт!,
 шаловливость
ж.
1. тентектик, шоктук;
2. оюнкарактык, шайкелеңдик.

 шаловливый
~, ­ая, -ое
1. тентек, шок;
шаловливый ребёнок тентек
бала;
2. (легкомысленно-игривый) шайкелең, оюнкарак
, шайтандуу;
шаловливый взгляд шайкелең көз караш.
 шалопай
м. разг. пренебр.
бекерчи, куучирен.
 шалость
ж.
тентектик, шоктук;
детские шалости балалык шокт
к, балача тентектик кылуу.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru