Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "эл"
Cлов всего:48863 1 След. >> Страница 1 из 4
 эластический
~, ­ая, -ое
см. эластичный.
 эластичность
ж.
1. (упругость, гибкость) серпилмелүүлүк (ийилип ж
е созулуп, кайра калыбына келүүчүлүк, мис. резина,
пружина);
2. перен. (плавность, лёгкость) ийкемдүүл
 эластичный
~, ­ая, -ое
1. (упругий, гибкий) серпилмелүү (ийилип ж
е созулуп, кайра калыбына келүүчү);
эластичная рез
ина серпилмелүү резина;
2. перен. (плавный, лёгкий)
 элеватор
м.
элеватор (1. чоң көлөмдүү механизацияланган дан
сактагыч; 2. тех. бир жүктү бир жерден экинчи жерге
чубурткуч, ташыгыч аппарат; 3. мед. тиш суургуч ап
 элегантно
нареч.
кооз, келишимдүү, көркөмдүү;
элегантно одев
ться келишимдүү кийинүү.
 элегантность
ж.
кооздук, келишимдүүлүк, көркөмдүк, назиктик (ми
.
кийим, кыймыл жөнүндө).
 элегантный
~, ­ая, -ое
кооз, келишимдүү, көркөм, назик (мис. кий
м, кыймыл).
 элегический
~, ­ая, -ое
1. элегия-га т.; элегиялык;
элегический жа
р элегиялык жанр;
2. перен. (грустный, мечтательный
) кыялга батып, санааркаган; кайгылуу.
 элегичный
~, ­ая, -ое
см. элегический.
 элегия
ж.
элегия (1. лит. кыялга, санаага баткан лирикалык
р; мис. "күйгөн" өңдүү ашыктык ыр; 2. муз. кайгылуу,
анаалуу, кыялга баткан өңдүү лирикалык музыкалы
 электризация
ж.
1. физ. электризация (бир телого электр тогун жүр
гүзүү);
2. мед. электризация (электр менен дарылоо);

рач назначил больного на электризацию врач оору
 электризовать
1. сов. и несов. что, физ. электризациялоо, электриз
ация кылуу, электрлендирүү (бир телого электр тог
ун жүргүзүү);
2. сов. и несов. кого-что, мед. электриз
 электрик
электрик I
м.
1. см. электротехник;
2. электрик (электр
өндүрүш жайынын кызматчысы).
электрик II
прил. неиз
м.
(голубовато-синий) көгүлтүр, көгүлтүр түс;
плать
 электрификация
ж.
электрификация, электрлештирүү (эл чарбасынын
ардык тармактарында жана турмушта электр энерги
ясын кең жайылтуу).
 электрифицировать
сов. и несов. что
электрлештирүү (эл чарбасынын ба
дык тармактарына жана турмушка электр энергиясы
н жайылтуу).
 электрический
~, ­ая, -ое
электричество-го т.; электрдик;
электрич
ская энергия электр энергиясы;
электрический ток
электр тогу;
электрический провод электр проводу
 электричество
ср.
электр, электр кубаты, электр күчү.
 электричка
ж. разг.
электричка (электр темир жол жана ошол жол
менен жүрүүчү поезд).
 электро
татаал сөздүн "электрдик", "электр" деген маанини
ерүүчү биринчи бөлүгү; мис.: электроаппаратура э
ектрдик аппаратура.
 электроаппаратура
ж.
электрдик аппаратура.
 электробур
м.
электробур (электр кубаты менен иштей турган чо
ң бургу, чоң буроо; бул - жердин астынан кен издеге
н кезде колдонулат).
 электровоз
м.
электровоз (электрдин кубаты менен аракет кылы
, шахтада поезддерди, вагонеткаларды ж.б. сүйрөөч
ү локомотив).
 электрод
м. физ.
1. электрод (электр тогун газ же суюктукка ж.
б. киргизүүчү электр өткөргүч пластинка);
положит
льный электрод см. анод;
отрицательный электрод с
 электродвигатель
м.
электр кубатын механикалык күчкө айландыруучу
машина.
 электродвижущий
~, ­ая, -ее
электр кыймылын түзүүчү, электр тогун ч
гаруучу;
электродвижущая сила электр тогун чыгар
уучу күч.
 электродинамика
ж. физ.
электродинамика (физиканын бир бөлүгү; бул
- электр тогунун касиетин изилдейт).
 электродинамический
~, ­ая, -ое
электродинамика-га т.
 электродинамометр
м. физ.
электродинамометр (электр тогунун күчүн, ч
ңалышын же кубатын өлчөгүч прибор).
 электродоилка
ж.
электродоилка (малды сааш үчүн колдонулуучу эл
ктр прибору).
 электродойка
ж.
электродойка (электр аспап менен уй сааш);
элект
одойка коров уйду электродоилка менен, электр са
агыч менен сааш.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru