Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "эк"
Cлов всего:48863 1 След. >> Страница 1 из 5
 эк
прост.
1. частица усил. ээ, оо;
эк куда нас занесло! о
, биз кайда келип калдык!;
2. нареч. (вот как) ай;
эк п
испичило ай чыдабай баратат, ай чыдатпай баратат
 эка
женск. р. к экий.
 экватор
ж. геогр., астр.
экватор (жер шарын же асман сферасы
н эки бөлөк жарым шарга - түндүк жана түштүк шарга
- бөлүүчү, ой менен жүргүзүлүүчү сызык);
небесный
 экваториальный
~, ­ая, -ое
экватор-го т; экватордук;
экваториальные
страны экватордук өлкөлөр, экватор чөйрөсүндөгү
өлкөлөр.
 эквивалент
м.
1. эквивалент (барабар баалуу, бирдей маанилүү, о
рдуна жүрүүчү, айырбаш болордук, маанисин берерд
к);
2. эк. эквивалент (башка товарлардын кунун, баас
 эквивалентность
ж.
эквиваленттүүлүк (барабар баалуулук, бирдей ба
луулук, күчү бирдейлик, бирдей мааниде болуучулу
к).
 эквивалентный
~, ­ая, -ое
эквиваленттүү (барабар баалуу, бирдей б
алуу, бирдей маанилүү, бирдей күчтүү);
эквивалент
ые величины эквиваленттүү чоңдуктар.
 эквилибрист
м.
эквилибрист (эквилибристика искусствосуна маш
ккан цирк артисти);
эквилибрист на проволоке сымд
ан басуучу эквилибрист.
 эквилибристика
ж.
эквилибристика (эң кыйын абалда жыгылбай, өзүнү
н тең салмагын сактаган акробаттык искусство, ми
.
дарчынын аркандан басышы);
эквилибристика на ка
 эквилибристка
женск. р. к эквилибрист.
 экзальтация
ж.
экзальтация (сезимдин аябай катуу козголушу, же
лигиши);
быть (находиться) в экзальтации экзальтац
ия абалында болуу.
 экзальтированность
ж.
экзальтациялангандык, экзальтация таасиринде
олгондук.
 экзальтированный
­ая, -ое
экзальтацияланган, экзальтация таасири м
нен болгон;
экзальтированный человек экзальтаци
таасиринде болгон (сезими козголгон) адам.
 экзамен
м.
экзамен (сыноо);
государственные экзамены мамле
еттик экзамендер;
экзамен на аттестат зрелости ж
тилүү жөнүндө аттестат алуу үчүн экзамен берүү;
д
 экзаменатор
м.
экзаменатор (экзамен алуучу киши).
 экзаменационный
~, ­ая, -ое
экзамен-ге т.; экзамендик;
экзаменационн
я сессия экзамендик сессия;
экзаменационная коми
ссия экзамен комиссиясы.
 экзаменовать
несов. кого
экзамен алуу;
экзаменовать студента ст
уденттен экзамен алуу.
 экзаменоваться
несов.
1. акзамен берүү, экзамен тапшыруу;
2. страд. к
экзаменовать.
 экзаменующий
~, ­аяся, -ееся
1. прич. от экзаменоваться;
2. прил. эк
амен берүүчү, экзамен өткөрүүчү, экзамен тапшыру
учу;
3. в знач. сущ. м. экзамен берген, экзамен өткөр
 экзекутор
м. уст.
экзекутор (мекеменин чарбачылык ишинде ишт
өөчү чиновник).
 экзекуция
ж. уст.
экзекуция (1. балак алып жазалоо; 2. соттук же
административдик өкүмдү аткаруу, мис. өлүм жазас
ын, балак алуу жазасын; 3. көп элди кыйратып жазало
 экзема
ж. мед.
саргарт, саргарт жара, көз жара.
 экземпляр
м.
1. (штука) экземпляр, бир даана;
перепечатать руко
пись в двух экземплярах кол жазманы эки экземпля
басуу;
2. (образец) үлгү;
редкий экземпляр цветка а
 экзотика
ж.
экзотика (алыскы өлкөлөргө таандык болгон өтө э
ле башкача, өтө эле укмуштуу бир нерсе).
 экзотический
~, ­ая, -ое
экзотикалык, экзотикалуу (өтө эле башка
а, өтө эле укмуштуу);
экзотические растения экзот
калык өсүмдүктөр (өтө эле башкача бир өсүмдүк);
эк
 экзотичность
ж.
экзотикалуулук (өтө эле башкачалык, өтө эле укм
штуулук).
 экзотичный
~, ­ая, -ое
см. экзотический.
 экивоки
мн. (ед. экивок м.)
эки манилүү, эки учтуу сөз, ымдоо;

говорить экивоками эки учтуу сүйлөө;
отвечай без
кивоков эки учтуу кылбай түз жооп бер.
 экий
~, ­ая, -ое
мест. указ. разг.
экен-ээ, оой;
укмуш экен-э
э; кап, атигинай; экий шалун ай, жаткан тентек экен
-ээ;
эка невидаль! оой, андайды көрбөдү дейсиңби!
 экипаж
м.
1. (лёгкая повозка) экипаж, жеңил араба;
ездить в э
кипаже жеңил арабага түшүп жүрүү;
2. (команда) экип
ж (кеме, самолёт, танк командасы);
экипаж танка тан
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru