Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "эм"
Cлов всего:48863 1 След. >> Страница 1 из 2
 эмалевый
~, ­ая, -ое
эмаль 1-ге т.;
эмалевая краска эмаль боёк (
тез кургоочу жылтырак боёк).
 эмалированный
~, ­ая, -ое
1. прич. от эмалировать;
2. прил. эмалданга
, эмаль менен капталган;
эмалированная кастрюля э
малданган кастрюля.
 эмалировать
несов. что
эмалдоо, эмаль менен каптоо.
 эмалировка
ж.
1. (действие) эмалдоо, эмаль менен каптоо;
2. (слой
мали) эмаль катмары.
 эмалировочный
~, ­ая, -ое
эмалдоочу, эмалдагыч, эмаль менен капта
ыч.
 эмаль
ж.
1. эмаль (металл буюмдардын сыртына кооздук үчүн
же дат басуудан сактоо үчүн капталуучу чыны сыяк
туу нерсе);
2. (изделия) эмалдап жасалган нерселер;
к
 эманация
ж. физ., хим.
эманация (радиоактивдүү заттардын бөл
үнүүсүнөн чыккан газ түрүндөгү натыйжа);
эманация
радия радийдин эманациясы.
 эмансипация
ж.
эмансипация, азаттык, азат кылуу, боштондук, кут
улуу, куткаруу (бирөөгө көз каранды болуудан, эзи
үүдөн кутулуу);
эмансипация женщин аялдардын аза
 эмансипировать
сов. и несов. кого
эмансипация кылуу, азат кылуу, б
шотуу, кутултуу (көз карандылыктан, эзилүүдөн ку
каруу).
 эмансипироваться
1. сов. и несов. азат болуу, боштондук алуу, эркинди
к алуу;
2. несов. страд. к эмансипировать.
 эмбарго
ср. нескл.
эмбарго (1. бир мамлекеттен экинчи бир ма
млекетке чет мамлекеттик товарларды, баалуу нерс
елерди ташып чыгуу же ташып кирүүгө тыюу салуу; 2.
 эмблема
ж.
эмблема, белги (бир түшүнүк же идеянын символду
сүрөтү, шарттуу белгиси);
серп и молот - эмблема е
инения рабочих и крестьян орок жана балка - жумуш
 эмблематический
~, ­ая, -ое
эмблемалуу, эмблемалык;
эмблематический
знак эмблемалык белги.
 эмбриогенез
м. биол.
эмбриогенез (эмбриондук өрчүү процесси; с
.
эмбрион).
 эмбриолог
м.
эмбриолог (эмбриология боюнча специалист).
 эмбриология
ж.
эмбриология (биологиянын бир бөлүгү; бул - айбан
дардын, аны менен катар кишинин да эмбриондоруну
өрчүшүн изилдейт; см. эмбрион).
 эмбрион
м. биол.
эмбрион (өсүмдүктөрдүн же айбандардын түй
үлдүгү).
 эмбриональный
~, ­ая, -ое
эмбрион-го т.; эмбрионалдык;
в эмбриональ
ном состоянии эмбрионалдык абалда (башталгыч аба
лы).
 эмигрант
м.
эмигрант (бир өлкөдөн башка өлкөгө көчүп кеткен
киши; иммигранттын карама-каршысы).
 эмигрантка
женск. р. к эмигрант;
эмигрантка.
 эмигрантский
~, ­ая, -ое
эмигрант-ка т.
 эмиграционный
­ая, -ое
эмиграция-га т.; эмиграциялык.
 эмиграция
ж.
1. эмиграция (түрдүү саясий, диний, экономикалык
ж.б. себептер менен өз атажуртунан башка өлкөгө к
чүү);
жить в эмиграции эмиграцияда туруу;
2. собир. (
 эмигрировать
сов. и несов.
башка өлкөгө көчүү.
 эмир
м.
эмир (мусулмандык Чыгыштагы кээ бир өлкөлөрдө -
өкмөт башкаруучунун титулу).
 эмиссар
м.
эмиссар (бир саясий же мамлекеттик уюм тарабына
н жашырын тапшырма менен жиберилген адам).
 эмиссионный
~, ­ая, -ое
эмиссия-га т.;
эмиссионный банк эмиссиял
к банк.
 эмиссия
ж. эк.
эмиссия (баалуу кагаздар, кагаз акчаларын чы
гаруу).
 эмоциональность
ж.
эмоционалдуулук, сезимге берилүүчүлүк, кызуулу
к, тез таасирленүүчүлүк.
 эмоциональный
~, ­ая, -ое
эмоционалдуу, сезимге берилүүчү, кызуу,
тез таасирленүүчү;
эмоциональная речь эмоционалд
уу речь;
эмоциональный человек эмоционалдуу киши,
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru