Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "эн"
Cлов всего:48863 Страница 1 из 1
 эндогенный
~, ­ая, -ое
эндогендик (1. бот. ич ткандардан курулга
н; өсүмдүктүн мүчөсү жөнүндө; 2. геол., мед. ички се
ептердин натыйжасынан келип чыгуучу).
 эндокардит
м. мед.
эндокардит (жүрөктүн ички кабыгынын сезген
иши).
 эндокринный
~, ­ая, -ое
биол.
эндокриндик (ички секреция бездери
не тиешелүү);
эндокринные железы эндокриндик безд
ер;
эндокринный препарат эндокриндик препарат.
 эндокринология
ж.
эндокринология (ички секреция бездери жөнүндөг
ү илим).
 эндотелий
м. биол.
эндотелий (кан жүрүү тамырларына, лимфа та
мырларына жана жүрөктүн ички бооруна төшөлүүчү ж
алпак клеткалардын катмары).
 эндшпиль
м. шахм.
эндшпиль (шахмат партиясынын акыркы, кору
унду бөлүгү).
 энергетик
м.
энергетик (энергетика боюнча специалист).
 энергетика
ж.
энергетика (1. энергиянын ар түрлөрүн колдонуун
н жана эксплуатация кылуунун жолдорун иштеп чыг
учу техниканын тармагы; 2. физ. энергия жана анын
 энергетический
~, ­ая, -ое
энергетика-га т.; энергетикалык;
энергет
ческий институт энергетикалык. институт;
энергет
ическое хозяйство энергетикалык чарба.
 энергично
нареч.
кайраттуу, активдүү, жигердүү, чечкиндүү;
эн
ергично взяться за дело ишке активдүү (кайраттуу)
киришүү.
 энергичность
ж.
кайраттуулук, активдүүлүк, жигердүүлүк, чечкин
үүлүк, күжүрмөндүк, тыпышчаактык.
 энергичный
~, ­ая, -ое
кайраттуу, активдүү, жигердүү, чечкиндү
, күжүрмөн, жандуу, тырышчаак;
энергичный человек
күжүрмөн киши;
энергичные меры чекиндүү чаралар.
 энергия
ж.
1. физ. тех. энергия, кубат, күч (материянын касие
и - анын кыймыл өлчөмү; иш шитөөгө жөндөмдүүлүк);
э
лектрическая энергия электр энергиясы;
атомная э
 энерго
татаал сөздүн "энергия" деген маанини билдирүүчү
биринчи бөлүгү.
 энергоёмкий
~, ­ая, -ое
энергияны көп талап кылуучу (керек кылу
чу);
энергоёмкие производства энергияны көп тала
кылуучу өндүрүштөр.
 энный
~, ­ая, -ое
(любой, некоторый) кайсынысы болбосун, к
йсы бири, баланча;
энное число кайсы бир сан, бала
ча сан.
 энтодерма
ж. биол.
энтодерма (көп клеткалуу жаныбарлардын ур
угунун ички кабаты).
 энтомолог
м.
энтомолог (энтомология жагынан специалист).
 энтомологический
~, ­ая, -ое
энтомология-га т.; энтомологиялык;
энтом
логический журнал энтомологиялык журнал.
 энтомология
ж.
энтомология (зоологиянын бир бөлүмү; бул - курт-
умурскаларды изилдейт).
 энтузиазм
м.
энтузиазм; кайрат, жигер;
творческий энтузиазм ч
ыгармачылык энтузиазм;
работать с энтузиазмом эн
узиазм менен иштөө.
 энтузиаст
м.
энтузиаст (ишке өтө ынта менен берилген; энтузи
зм менен иштөөчү киши);
энтузиасты социалистичес
их новостроек социалисттик жаңы курулуштардын э
 энтузиастка
женск. р. к энтузиаст;
энтузиастка.
 энцефалит
м. мед.
энцефалит (мээнин сезгениши).
 энциклопедизм
м.
энциклопедизм (билимдин ар түрдүү жагынан били
дүү болуу; билимдин ар түрдүү бөлүгүнөн кабардар
болуу).
 энциклопедист
м.
энциклопедист (1. бардык жагынан билимдүү, кең м
алыматтуу, билимдин ар түрдүү тармагынан кабары
бар киши; 2. ист. 18 кылымдын акырындагы Францияда б
 энциклопедический
~, ­ая, -ое
энциклопедия-га т.; энциклопедиялык.
 энциклопедия
ж.
энциклопедия (бардык билимдерден же билимдин б
р атайын тармагынан жыйнактуу маалымат берүүчү,
алиппе тартибинде, кээде тема боюнча түзүлгөн ил
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru