Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "эв"
Cлов всего:48863 Страница 1 из 1
 эвако-пункт
м.
(эвакуационный пункт) эвакопункт (эвакуациялык
пункт).
 эвакуационный
~, ­ая, -ое
эвакуация-га т.; эвакуациялык;
эвакуацио
ный госпиталь эвакуациялык госпиталь (жарадар б
лгон адамдарды кабыл алып, тылга жибериле турган
 эвакуация
ж.
эвакуация, эвакуация кылуу, эвакуациялоо (душма
н кол сала турган жерден же стихиялык бүлгүн корк
унучунда болгон жерден кишилерди жана ишканалар
 эвакуированный
~, ­ая, -ое
1. прич. от эвакуировать;
2. прил. эвакуаци
ланган, эвакуация кылынган;
эвакуированный завод
эвакуацияланган завод;
3. в знач. сущ. м. эвакуация
 эвакуировать
сов. и несов. кого-что
эвакуациялоо, эвакуация кыл
у.
 эвакуироваться
1. сов. и несов.
эвакуациялануу, эвакуация кылынуу;
2
.
несов. страд. к эвакуировать.
 эвен
м.
эвен.
 эвенк
м.
эвенк.
 эвенка
женск. р. к эвен;
эвенка.
 эвенки
мн.
эвенкилер.
 эвенкийка
женск. р. к эвенк;
эвенкийка.
 эвенкийский
~, ­ая, -ое
эвенк-ке т.;
эвенкийский язык эвенк тили.

 эвенский
~, ­ая, -ое
эвен-ге т.;
эвенский язык эвен тили.
 эвентуальный
~, ­ая, -ое
тийиштүү кырдаалдарда, ыгы келип калган
да мүмкүн болуучу.
 эвены
мн.
эвендер.
 эвкалипт
м.
эвкалипт (түштүктө өсүүчү эбегейсиз чоң жыгачт
н бир түрү).
 эвкалиптовый
~, ­ая, -ое
эвкалипт-ке т.;
эвкалиптовое масло эвкал
пт майы.
 эволюционизировать
сов. и несов.
эволюциялануу (акырындык менен өсүү,
өрчүү, өзгөрүү).
 эволюционизм
м.
эволюционизм (эволюциялык өрчүү жөнүндөгү илим
).
 эволюционист
м.
эволюциячыл (эволюционизм окуусун жактоочу киш
и).
 эволюционный
~, ­ая, -ое
эволюция-га т.; эволюциялык;
эволюционна
теория эволюциялык теория;
эволюционный процесс
эволюциялык процесс (акырындык менен өсүү же өзг
 эволюция
ж.
эволюция (1. өрчүп, өзгөрүп бир абалдан экинчи аб
алга өтүү процесси; 2. филос. сапат жагынан өзгөрб
й, сан жагынан гана өзгөрүп, секириксиз эле өрчүү
 эврика
межд.
таптым (эсине бир сонун ой түшө калганда: "та
тым, таптым" деп сүйүнгөндүктөн айтылуучу сырдык
сөз).
 эвритстический
~, ­ая, -ое
эвристический метод жетелеме метод (муг
алим окуучуга жетелеме суроо берип, жообун окууч
нун өзүнө таптыруу методу).
 эвфемизм
м. лингв.
эвфемизм (сүйлөөдө одоно, орой сөздүн же
үйлөмдүн ордуна сылык, сыпайыраак сөз же сүйлөм
олдонуу; мис. "бооз катын" дегендин ордуна "боюнда
 эвфемистический
~, ­ая, -ое
эвфемизм-ге т.; эвфемисттик, эвфемизмдик
;
эвфемистическое выражение эвфемисттик сүйлөм.
 эвфония
ж. лит.
эвфония (1. уккулуктуулук; 2. көркөм адабият
ыгармасында - тыбыштардын кооз түзүлүшү, кооз та
далышы).
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru