Кыргызча макал-лакаптар

жана алардын орусча котормосу, орусча маанилеш макалдары