Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "пя"
Cлов всего:48863 1 След. >> Страница 1 из 3
 пядь
ж.
бир сөөм, бир укум;
ни пяди земли бир сөөм жерди д
а;
будь он семи пядей во лбу разг. ал канчалык акыл
андын акылманы болсо да.
 пялить
несов. что
керүү, чоюу, тартуу, керип чоюу;
пялить ш
урки терини керип чоюу;
пялить глаза на кого-что-л
. разг. бирөөгө же бир нерсеге таңыркап чакыя каро
 пяльцы
только мн.
пяльцы (сайма саюуда колдонулуучу шайм
ндын бир түрү);
сидеть за пяльцами сайма сайып оту
руу.
 пясть
ж. анат.
беш манжа, манжа.
 пята
ж.
согончок;
ходить за кем-л. по пятам бирөөнүн арты
нан калбай ээрчип жүрө берүү;
гнаться за кем-л. по
ятам бирөөнүн артынан калбай кубалоо;
с головы до
 пятак
м.
беш тыйындык, бир мири;
медный пятак беш тыйынды
чака.
 пятачок
м.
1. см. пятак;
2. (рыло у свиньи) чочконун тумшугу.
 пятерня
ж. разг.
арбайта ачылган кол, жайылып турган кол.
 пятеро
числ.
бешөө, беш;
их было пятеро алар бешөө болчу;
пя
теро человек беш киши.
 пяти
род., дат. и предл. п. от пять.
пяти-
татаал сөздөрдүн
"беш" дегенди билдирүүчү биринчи бөлүгү; мис. пят
угольный беш бурчтуу.
 пятиалтынный
м. уст.
он беш тыйын.
 пятиборье
ср. спорт.
пятиборье (беш түрлүү көнүгүүлөрдөн тур
ган спорттук мелдеш).
 пятигранник
м. мат.
беш кырдык.
 пятигранный
~, ­ая, -ое
беш кырдуу.
 пятидесяти
род., дат. и предл. п. от пятьдесят.
 пятидесятилетие
ср.
1. (срок) элүү жыл, элүү жылдык мөөнөт;
2. (годовщи
а) элүү жылдык;
пятидесятилетие со дня рождения т
улганына элүү жыл толуу, элүү жашка чыгуу.
 пятидесятилетний
~, ­яя, -ее
1. (о сроке) элүү жылдык;
пятидесятилетний
юбилей элүү жылдык юбилей;
2. (о возрасте) элүү жаш
р, элүү жаштагы, элүүдөгү.
 пятидесятый
~, ­ая, -ое
числ.
элүүнчү;
пятидесятый номер элүүнчү
номер;
пятидесятая страница книги китептин элүүн
ү бети.
 пятидневка
ж.
беш күндүк.
 пятидневный
~, ­ая, -ое
беш күндүк;
пятидневный срок беш күндүк
өөнөт;
пятидневный путь беш күндүк жол.
 пятиклассник
м.
бешинчи класстын окуучусу.
 пятиклассница
женск. р. к пятиклассник.
 пятиконечный
~, ­ая, -ое
1. беш учтуу;
2. беш бурчтуу;
пятиконечная з
везда беш бурчтуу жылдыз.
 пятикопеечный
~, ­ая, -ое
беш тыйындык.
 пятикратный
~, ­ая, -ое
беш эсе, беш мертебе;
в пятикратном разме
ре беш эсе өлчөмдө.
 пятилетие
ср.
1. (срок) беш жыл, беш жылдык мөөнөт;
2. (годовщина)
беш жылдык.
 пятилетка
ж.
беш жылдык.
 пятилетний
~, ­яя, -ее
1. пятилетка-га т.;
пятилетний план беш жы
дык план;
2. (о возрасте) беш жашар, беш жаштагы, беш
теги;
пятилетний ребёнок беш жашар бала.
 пятимесячный
~, ­ая, -ое
беш айлык;
в пятимесячный срок беш айлык
мөөнөттүн ичинде;
пятимесячный ребёнок беш айлык
бала.
 пятиминутка
ж.
пятиминутка, беш мүнөттүк (клиника, оорукана, по
ликлиникада өткөрүлүүчү кыска консультация).
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru