Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "пс"
Cлов всего:48863 1 След. >> Страница 1 из 2
 псарня
ж.
иткана (аңчы иттер жатуучу жай).
 псарь
м. уст.
итбагар (аңчы иттерди багуучу адам).
 псевдо-
татаал сөздөрдүн "жалган, калп" деген маанини бил
ирүүчү биринчи бөлүгү; мис. псевдонаука жалган и
им.
 псевдоклассицизм
м.
см. ложноклассицизм.
 псевдонаука
ж.
жалган илим, илим сөрөй.
 псевдонаучный
~, ­ая, -ое
псевдонаука-га т.; жалган илимдик.
 псевдоним
м.
псевдоним (жашырын ат, тоголок исим. Муну көбүнч
ө жазуучулар колдонушат; мис. Максим Горький - А. М
. Пешковдун псевдоними; Балка - А. Токомбаевдин пс
 псина
ж. разг.
1. (собачье мясо) иттин эти;
2. (запах собаки)
ттин жыты.
 псиный
~, ­ая, -ое
пёс-ко, псина-га т.
 психастенический
~, ­ая, -ое
мед.
психастениялык.
 психастения
ж.
психастения (өзүнө өзү ишенбөөчүлүктү, коопту,
ектенүүчүлүктү туудуруучу психикалык оору).
 психиатр
м.
психиатр (психиатрия боюнча врач).
 психиатрический
~, ­ая, -ое
психиатрия-га т.;
психиатрическая больни
ца психиатрия ооруканасы.
 психиатрия
ж.
психиатрия (психикалык оорулар жана аларды дар
лоо жөнүндөгү илим).
 психика
ж.
психика (объективдүү чындыктын аңсезимдеги көр
үнүшү болуп эсептелген духтук кайгыруунун же куб
анычтын жыйындысы; бирөөгө таандык болгон духтук
 психически
нареч.
психика жагынан, психикалык;
он психически
олен ал психикалык оорулуу.
 психический
~, ­ая, -ое
психика-га т.; психикалык;
психическое ра
сстройство психикалык оору менен ооруу;
психичес
ий больной психикалык оорулуу киши.
 психо-
татаал сөздөрдүн "психика деген маанини билдирүү
чү биринчи бөлүгү; мис. психотерапия психотерапи
.
 психоз
м.
психоз (1. мед. психикалык оорунун күчтүү бир түр
ү; 2. адамдын психикасындагы кандайдыр бир нормал
ыздык, бир түрдүүлүк, мис. болор-болбос нерседен
 психолог
м.
психолог (1. психология боюнча специалист; 2. баш
алардын психикасын, мүнөзүн терең, кылдаттык мен
ен байкагыч адам).
 психологически
нареч.
психологиялык, психология жагынан;
это псих
ологически понятное явление бул кубулуш психоло
ия жагынан түшүнүктүү.
 психологический
~, ­ая, -ое
психология-га т.; психологиялык;
психоло
ический роман психологиялык роман.
 психология
ж.
психология (1. психикалык иштин закон ченемдүүл
гү, эволюциясы жана формалары жөнүндөгү илим; 2. м
үнөздүн, ой-пикирдин, сезимдин бөтөнчөлүгү).
 психопат
м.
психопат (психикалык оорунун белгиси бар киши).

 психопатический
~, ­ая, -ое
психопат-ка т.
 психопатия
ж.
психопатия (психикалык жактан нормалдуу эмести
к).
 психопатка
женск. р. к психопат.
 психопатолог
м.
психопатолог (психопатология боюнча специалис
).
 психопатологический
~, ­ая, -ое
психопатология-га т.; психопатологиялык
.
 психопатология
ж. мед.
психопатология (психикалык оорулар жөнүнд
жалпы илим).
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru