Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "пл"
Cлов всего:48863 1 След. >> Страница 1 из 10
 плав
м.:
на плаву сүзүп жүргөн кезде, суу үстүндө жүргөн
кезде;
ремонтировать пароход на плаву кемени сүз
п жүргөн кезде ремонттоо.
 плавание
ср.
1. сууда сүзүү, чабак уруу;
школа плавания сууда
сүзүүнүн мектеби;
2. (на судах) кемеде жүрүү;
кругос
етное плавание кеме менен жер шарын айлануу.
 плавательный
~, ­ая, -ое
плавание-ге т.; сууда сүзгүч, сууда сүздү
ргүч;
плавательные перепонки у птиц куштардын суу
да сүзгүч жаргактары (мис. өрдөктүн бутундагы).
 плавать
несов.
1. сүзүү, сууда сүзүү, чабак уруу, агуу;
он хор
ошо плавает ал сууда жакшы сүзөт;
дерево плавает в
воде жыгач сууга агат (чөкпөйт);
2. перен. ирон. бил
 плавильный
~, ­ая, -ое
тех.
эритүүчү, металл эритүүчү;
плавильна
я печь эритүүчү меш.
 плавильня
ж. тех.
эриткич (металл эритүүчү жай).
 плавильщик
м.
плавильщик (металл эритүү жагынан специалист).
 плавить
несов. что, тех.
эритүү;
плавить металл металл эрит
ү.
 плавиться
несов. тех.
эритилүү (көбүнчө металлдар жөнүндө).
 плавка
ж.
1. (действие) эритүү;
плавка металла металл эритү
;
2. (результат) эритинди;
получена первая плавка чу
гуна чоюндун биринчи эритиндиси алынды.
 плавки
только мн.
плавки (сууга сүзүүчүлөр кийүүчү кыска
трусик).
 плавкий
~, ­ая, -ое
эригич, оңой эрий турган, оңой эриме;
пла
кий металл оңой эриме металл.
 плавкость
ж.
эригичтик, оңой эригичтик;
плавкость металла ме
аллдын эригичтиги.
 плавление
ср.
эрүү, эрий турган абалга келүү;
точка плавления
эрүү точкасы (эрий турган убагына жетүү).
 плавленый
~, ­ая, -ое
эриген, эритилген;
плавленый сыр эритилг
ен сыр.
 плавник
м. зоол.
сүзгүч канат (мис. балыктын).
 плавно
нареч.
салмактуулук менен, жай-салмак менен.
 плавность
ж.
1. салмактуулук;
плавность походки басуунун (жүр
үнүн) салмактуулугу;
2. жай-салмактуулук;
плавност
речи сөздүн жай-салмактуулугу.
 плавный
~, ­ая, -ое
1. салмактуу;
плавная походка салмактуу ж
үрүш;
2. жай-салмактуу;
плавная речь жай-салмактуу с
өз.
 плавунец
м. зоол.
суу коңуз (көлчүк сууда жашоочу коңуз).
 плавучесть
ж.
сууда сүзгүчтүк, сууда сүзүүгө жөндөмдүүлүк, су
уда калкып жүргүчтүк.
 плавучий
~, ­ая, -ее
сууда калкып турма (туруучу), сууда калк
п жүрмө (жүрүүчү), калкып агып жүрмө (жүрүүчү);
пла
учая льдина калкып жүрмө муз;
плавучий санаторий
 плагиат
м.
плагиат (адабият уурулугу; бирөөнүн чыгармасын
же анын бир бөлүгүн өзүнүкү кылып уурдап бастыры
чыгаруу).
 плагиатор
м.
плагиатор (адабият ууру; плагиаттык иш кылуучу
иши).
 плагиаторский
~, ­ая, -ое
плагиатор-го, плагиаторство-го т.; плаги
ттык, плагиатордук.
 плагиаторство
ср.
плагиаторчулук (чыгарма уурдоочулук).
 плазма
ж.
плазма (1. биол. кандын, лимфанын составдык суюк
өлүгү; 2. мин. кара көк түстөгү халцедон).
 плазматический
~, ­ая, -ое
плазма-га т.; плазмалык;
плазматическая к
летка плазмалык клетка.
 плазмодий
м. биол.
1. (масса) плазмодий (өсүмдүктөрдүн чириген
калдыгына, дүмүргө, түшкөн жалбырактарга пайда б
олуучу илээшме былжырак козу карын);
2. (кровяные п
 плакальщица
ж. уст.
кошокчу (байыркы заманда - өлгөндү кошуп ый
оо үчүн жалдануучу аял).
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru