Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "ди"
Cлов всего:48863 << Пред. 2 След. >> Страница 2 из 7
 диапозитив
м. фото
диапозитив (проекция фонары үчүн тунук мат
ериалга, көбүнчө айнекке түшүрүлгөн фотографиял
к сүрөт).
 диастаз
м. хим.
диастаз (крахмалды декстринге жана кантка
йландыруучу азот сымал зат; бул - вино жана пиво к
айнатууда колдонулат).
 диатермия
ж. мед.
диатермия (организмди аралата электр ток ж
берип ткандарды тереңдетип кызытуу менен дарыло
очу метод).
 диафрагма
ж.
диафрагма (1. анат. боор эт; 2. физ. оптикалык аспа
тардын объективиндеги шоола өткөрүүчү тешиги ба
р пластинка).
 диван
диван I
м.
диван (отуруу же жатууга ылайыкталып жас
лган жумшак мебелдин бир түрү).
диван II
м.
диван (1. к
ээ бир чыгыш мамлекеттеринде - падышанын, хандын,
 диванный
~, ­ай, -ое
диван 1-ге т.;
диванная подушка диван жазд
ыгы.
 диверсант
м.
диверсант (диверсия кылуучу адам).
 диверсионный
~, ­ая, -ое
диверсия-га т.; диверсиялык;
диверсионны
акт диверсиялык акт.
 диверсия
ж.
диверсия.
 дивертисмент
м. театр.
дивертисмент (спектаклге же концертке ко
шумча иретинде коюла турган бир нече айрым номер
үү музыкалык же драмалык оюн).
 дивиденд
м. эк.
дивиденд (акционердик коом отчёттук мезгилд
е алган пайданын акционерлерге акцияга жараша бө
лүнүп бериле турган бөлүгү).
 дивизион
м. воен.
дивизион (1. артиллерия, кавалерия, бронета
нтлуу бөлүктөрүнүн аскердик бөлүмдөрү; 2. бир тип
еги бир нече кеменин тактикалык кошулушу).
 дивизионный
~, ­ая, -ое
дивизион-го, дивизия-га т.; дивизиондук,
ивизиялык;
дивизионная артиллерия дивизиондук а
тиллерия;
дивизионный командир дивизиондун кома
 дивизия
ж. воен.
дивизия (бир нече полктон түзүлгөн аскерд
к бирикме).
 дивиться
несов. кому-чему
таң калуу, айран болуу, таңдануу.
 дивно
нареч.
сонун, таа калардык, таңданардык, укмуштуу.

 дивный
~, ­ая, -ое
сонун, тас калардык, таңданардык.
 диво
ср.
сонун, таң калардык, таңданардык, укмуштуу;
див
даваться таң калуу;
не диво таңданардык эмес;
на д
иво укмуштуу сонун;
что за диво!
1) (странно) эмне де
 дидактика
ж.
дидактика (педагогикада окутуунун жалпы законд
ору жөнүндөгү бир бөлүм).
 дидактический
~, ­ай, -ое
1. дидактика-га т.; дидактикалык;
2. перен. (
наставительный) насыяттуу, үлгү боло турган;
дида
тический тон насыят айткан үн.
 диез
м. муз.
диез (нотаны жарым тон өөдөлөтө турган белг
и).
 диета
ж.
диета (оору же айыгып келе жаткан кишиге белгил
нген тамак режими; ченеп, ылайыктап берилүүчү та
ак);
молочная диета сүт диетасы.
 диететика
ж.
диететика (тамакты туура ичүү жөнүндөгү илим).
 диетический
~, ­ая, -ое
диета-га т.; диеталык;
диетическая столов
ая диеталык ашкана.
 дизель
м.
дизель (көбүнчө нефть менен иштөөчү, ичинен күй
ө кыймылдаткыч).
 дизентерийный
~, ­ая, -ое
дизентерия-га т.;
дизентерийный больной
изентерия менен ооруган киши.
 дизентерия
ж. мед.
дизентерия (ичтен кан өтмө оору; жугуштуу и
өткөк оору).
 дикарка
женск. р. к дикарь.
 дикарь
м.
1. уст. жапайы киши, киши кийик;
2. перен. (застенчи
ый человек) уялчаак;
3. перен. (грубый человек) мада
ниятсыз, одоно киши; корс киши.
 дикий
~, ­ай, -ое
1. (о людях) жапайы, маданиятсыз;
2. (о живот
ных, растениях) жапайы, жапан (өсүмдүк, айбан);
дика
я яблоня жапайы алма;
дикая кошка молун (жапайы мы
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru