Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "ди"
Cлов всего:48863 1 След. >> Страница 1 из 7
 диабаз
м. геол.
диабаз (курулуш материалы катарында колдо
нулуучу тоо теги).
 диабет
м. мед.
диабет (оорунун бир түрү).
 диабетик
м.
диабетик (диабет менен ооруучу киши).
 диагноз
м. мед.
диагноз (бардык жагынан текшерүү негизинде
ооруну табуу, белгилөө).
 диагност
м.
диагност (диагнозун билүүчү врач).
 диагностика
ж. мед.
диагностика (медицинанын диагноз методу жө
нүндөгү бир бөлүмү).
 диагностический
~, ­ая, -ое
диагноз-го т.; диагноздук;
диагностическ
е признаки болезни оорунун диагноздук белгилери
.
 диагональ
диагональ I
ж. мат.
диагональ (көп бурчтуктун тушта
эмес зки бурчун кошуучу түз сызык же көп кырдыкт
ын бир тегиздикте жатпаган бурчтарын кошуучу түз
 диагональный
~, ­ай, -ое
диагональ 1-ге т.;
в диагональном направл
нии диагональ багыты менен.
 диаграмма
ж.
диаграмма (көрсөтмө түрдө сызык же фигура менен
көрсөтүлгөн салыштырма);
диаграмма роста промышл
енности өнөр жайлардын өсүш диаграммасы.
 диадема
ж.
диадема (аялдардын таажы сыяктуу кымбат жасалг
сы).
 диакритический
~, ­ая, -ое
диакритический знак лингв. диакритикал
к белги (тамганын үстүнө же астына коюлуучу белг
, мис. кыргыз алфавитинде "ё" тамгасынын башындаг
 диалект
м. лингв.
диалект (бир тилдин ичиндеги жергиликтүү
айырма);
местные диалекты жергиликтүү диалекттер
;
северный диалект киргизского языка кыргыз тилин
 диалектальный
~, ­ай, -ое
диалект-ке т.
 диалектизм
м. лингв.
диалектизм (кандайдыр бир диалекттин ада
бий тилдеги белгиси).
 диалектик
м.
диалектик (диалектикалык философиянын жактооч
су).
 диалектика
ж. филос.
диалектика;
материалистическая диалекти
а материалисттик диалектика.
 диалектический
диалектический I,
­ая, -ое
диалектика-га т.; диалект
калык;
марксистский диалектический метод маркси
ттик диалектикалык метод;
диалектический матери
 диалектный
~, ­ай -ое
диалект-ке т.
 диалектолог
м. лингв.
диалектолог (диалектология жагынан спец
алист).
 диалектологический
~, ­ая, -ое
диалектология-га т.; диалектологиялык.
 диалектология
ж. лингв.
диалектология (тил илиминин жергиликтүү
диалектилерди изилдөөчү бөлүмү).
 диалог
м.
диалог (эки же бир нече кишинин өз ара сүйлөшүүс
ү).
 диалогический
~, ­ая, -ое
диалог түрүндө, сүйлөштүрүү түрүндө.
 диамагнитный
~, ­ая, -ое
физ.
диамагниттик, диамагниттүү (магнитт
ин полюстарынын четке кагышы);
диамагнитные тела
иамагниттүү телолор (магниттин полюстарынан чет
 диамат
м.
(диалектический материализм) диамат (диалектик
лык материализм).
 диаметр
м. мат.
диаметр (тегерек же тоголок нерсенин борбо
ун басып өтүп, анын эки четки чекитин кошкон түз
ызык).
 диаметрально
нареч.
диаметрально противоположный таптакыр кар
ама-каршы.
 диаметральный
~, ­ая, -ое
диаметр-ге т.;
диаметральная линия диаме
р сызыгы;
диаметральная противоположность тапта
ыр карама-каршылык.
 диапазон
м.
1. муз. диапазон (музыка инструментиндеги же обо
чунун үнүндөгү эң төмөн нотадан тартып, эң бийик
нотага чейинки аралык);
2. перен. арым, көлөм.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru