Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Пл"
Cлов всего:695 Страница 1 из 1
 План счетов
Тизмектелген, тартипке келтирилген бухгалтердик
эсептер системасы, алардын жыйындысы.
 Платежный баланс
1) Бир өлкөдөн экинчи өлкөгө төлөмдөр түрүндө акч
каражаттарынын жылышын чагылдырган таблица, ве
омость. Төлөм теңдеми белгилүү бир мезгил ичинде
 Плавающая процентная ставка
Белгилүү бир облигациялар, депозиттик сертифика
тар ж.б. боюнча пайыздык чен, ал рыноктук чендин ө
згөрүүсүнө жараша, адатта базалык ченге ыктоо ме
 Платёж
Нак акча каражаттарын пайдалануу же болбосо төлө
өчүнүн нак эмес акча каражаттарын мыйзамда белги
ленген формада которуусу аркылуу акчалай милдет
 Платежная организация
Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында белги
ленген тартипте төлөм уюму менен кызмат көрсөтүү
лөрдү сунуштоочулар ортосунда жана төлөм уюму ме
 Платёжная система
Акча жүгүртүлүшүн камсыз кылган технологияларды
н, жол-жоболордун, эрежелердин акча каражаттарын
которуу системалары менен өз ара байланыштуу сис
 Платежное поручение
Төлөм документи (кагаз жүзүндөгү/электрондук), аг
а ылайык банк, эгерде келишимде башкасы каралбас
, төлөөчүнүн тапшыруусу боюнча анын эсебиндеги к
 Платёжные услуги
Төлөмдөрдү жүзөгө ашыруу боюнча кызмат көрсөтүү
өр: төлөм документтерин иштеп чыгуу, банкта эсеп
ерди жүргүзүү, каражаттарды автоматтык түрдө ко
 Платёжный инструмент
Пайдалануучуга акча каражаттарын которуу мүмкүн
чүлүгүн сунуштаган кандай болбосун инструмент. Т
өлөм инструменттерине төлөм документтеринин (өл
 Плательщик
Сунуштоочу (акча каражаттарын алуучу) алдында ак
а милдеттенмесин аткаруу максатында акча каража
ттарын чекене агентке же банкка салууну, анын ичи
 Платеж против платежа
Бир чет өлкө валютасын жыйынтыктап которуу башка
чет өлкө валютасын же валюталарын жыйынтыктап к
торуу ишке ашырылган учурда гана жүргүзүлө тург
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru