Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Пе"
Cлов всего:695 Страница 1 из 1
 Пенсионные фонды
Жарандардын өз эрки боюнча пенсиялык камсыздалы
ы үчүн түзүлгөн, өз алдынча, мамлекеттик эмес инс
титуционалдык бирдиктер. Мамлекеттик эмес пенси
 Первичный рынок ценных бумаг
Балуу кагаздарды инвесторлор арасында жайгаштыр
уу (сатуу) ишке ашырылган рынок.
 Первичный платёжный документ
Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына жана У
уттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайы
к кагазда же электрондук түрдө түзүлгөн, төлөмдү
 Передаточный механизм денежно-кредитной политики
Акча-кредит жагындагы чечимдердин пайыздык, валю
талык, кредиттик жана монетардык (акча топтомдоу
ун жөнгө салуу) сыяктуу негизги каналдар аркылуу
 Перенос риска
Тобокелдик үчүн жоопкерчиликтин, камсыздандыруу
, ошондой эле күтүүсүз жагдайлар келип чыккан шар
тта жоопкерчиликти азайткан же тобокелдиктин ко
 Переоформление
Карызды кайра тариздетүү дегенден улам, карызды
ейлөө боюнча төлөмдөрдү расмий кийинкиге жылдыр
ууну жана кийинкиге жылдырылган сумма боюнча жаң
 Переоценка ценных бумаг
Баалуу кагаздардын баланстык наркын алардын учу
дагы адилет (рыноктук) наркына ылайык келтирүү.
 Периферийное устройство
Банктык төлөм карттарды кабыл алуу жана тейлөө б
юнча техникалык инфраструктураны түзгөн термин
лдар, банкоматтар, автоматташтырылган өзүн-өзү т
 Персональная
Эмитент тарабынан эсеп ээсине – жеке адамга алар
дын ортосунда түзүлгөн банктык эсеп боюнча келиш
имдин жана/же кредиттик келишимдин негизинде бер
 Персональный идентификационный номер
1) Транзакцияларды өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берген
ана банктык карт ээсине анын акча каражаттарын т
ескөө укугу берилгендигин тастыктаган картты па
 Персонализация
Банктык төлөм картка жана (же) микропроцессордун
эс тутумуна жана (же) карттын магниттик тилкесине
тиешелүү төлөм системасынын карттар менен эсепт
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru