Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Це"

<< >> 1 из 1 1
 Целевой показатель ДКП
Акча-кредиттик жөнгө салуу органы тарабынан белг
иленген макроэкономикалык индикатор, анын маани
и боюнча Акча-кредит саясатынын максаттарга жет
 Цена отсечения
Мамлекеттик баалуу кагаздардын сунушталган (бек
тилген) көлөмүн жайгаштырууга берилген билдирме
лерди канааттандыруу аягына чыккан баа.
 Ценная бумага
Документ ээсинин ошол документти чыгарган жакка
карата мүлктүк укугун же карыздык мамилесин таст
ыктаган документ.
 Центральный банк
Өлкөнүн өзгөчө укуктар берилген башкы мамлекетт
к банкы. Борбордук банк өлкөдөгү акча жүгүртүүнү
жөнгө салууга, акча эмиссиясын жүзөгө ашырууга,
 Цепная реакция
Финансылык солгундоо же кризистик жаглайлардын
ир мекемеден, өлкөдөн жана/же активдер классынан
башкаларга жайылып кетиши.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: