Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Те"
Cлов всего:695 Страница 1 из 1
 Текущие обязательства
Төлөө мөөнөтү 1 жылдан ашпаган кыска мөөнөттүү ми
лдеттенмелер.
 Текущие трансферты
Капиталдын трансферттери болбогон реалдуу же фи
ансылык ресурсту акысыз өткөрүп берүү. Күндөлүк
трансферттер тартылган кирешенин жана товарлард
 Терминал
Адистештирилген кассалык жабдуулар, стационарды
к жабдуулар, чөнтөккө салып жүрүүгө каралган уюл
ук түзүлүштөр, көчмө терминалдар жана кассалык а
 Терминал пополнения банковской платежной карты
Акча каражаттарын банктык эсептен картка түшүрү
, ПИН-кодду, лимиттерди алмаштыруу, картты колдон
уу мөөнөтүн узартуу үчүн каралган түзүлүш.
 Темп прироста
Белгилүү бир мезгил ичинде экономикалык көрсөтк
чтүн өсүшүнүн, анын салыштырмалуу чоңдуктарда ж
пайыздарда өлчөнгөн баштапкы деңгээлине карата
 Темп роста
Учурдагы экономикалык көрсөткүчтүн чоңдугунун,
нын салыштырмалуу чоңдуктарда же пайыздарда өлч
өнгөн эсептөө базасына кабыл алынган баштапкы ма
 Темпы инфляции
Белгилүү бир мезгил ичинде баалардын жалпы деңгэ
элинин пайыздарда туюндурулган өсүш арымы.
 Тенденция рынка
Рынокто баа (мисалы, товарларга жана кызмат көрсө
түүлөргө баанын, пайыздык чендердин, валюта курс
нун) деңгээлинин өзгөрүүгө же сакталып турууга ы
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru