Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ра"
Cлов всего:695 Страница 1 из 1
 Разница курсовая
Финансылык инструменттин наркында валюта курсун
ун же баалуу кагаздардын өзгөрүүсүнүн натыйжасы
да келип чыккан айырма.
 Разрыв производства или разрыв ВВП
ИДӨнүн потенциалдуу мүмкүн болуучу жана айкын кө
лөмүнүн ортосундагы айырма. Өндүрүштөгү үзгүлтү
экономиканын активдешүүсүнүн же стагнация абал
 Располагаемый доход
Жеке керектөөгө жумшалуучу, салыктан арылтылган
киреше. Колдо болгон киреше жеке киреше менен сал
ыктардын суммасы ортосундагы айрымага барабар ж
 Расходы
Чарбалык иштин жүрүшүндө каражаттардын азайышын
а же карыздык милдетттенмелердин көбөйүүсүнө ал
п келген сарптоолор.
 Расчётный
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу
боюнча нак эмес операцияларды аткарууга багытта
ган, соода-тейлөө ишканасында орнотулган, төлөм
 Расчетный агент Settlement agent
Картты пайдалануу менен эсептешүүлөр системасын
ын катышуучулары ортосунда жыйынтыктоочу эсепте
шүүлөрдү жүргүзүүнү камсыз кылган уюм.
 Расчетный банк
Чекене агенти төлөөчүлөрдөн алынган акча каража
тарын эсепке алуу боюнча жана белгилүү бир алууч
улардын пайдасына гана эсептешүүлөрдү жүргүзүү
 Расчетный счет
Кардарга (жеке адамга же юридикалык жакка) келиши
мдин негизинде финансы-кредит мекемеси тарабына
ачылган эсеп, ал акча каражаттарын сактоого баг
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru