Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ры"
Cлов всего:695 Страница 1 из 1
 Рыночный риск
Рыноктук тобокелдик – бул, активдердин жана милд
еттенмелердин рыноктук наркынын алгылыксыз өзгө
рүүсү шартында келип чыккан жоготуу ыктымалдуул
 Рыночная капитализация ценных бумаг
Белгилүү бир мөөнөттөгү баалуу кагаздардын, белг
илүү бир кредиттик рейтингдин же эмитенттин чогу
у алынган рыноктук көлөмү.
 Рыночный индекс ценных бумаг
Конкреттүү (алдын ала аныкталган критерий боюнча
алынган) баалуу кагаздардын наркын өзүнө камтуу
у жана баалуу кагаздар рыногунун же анын сегмент
 Рыночная стоимость
Бул, товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, анын ичи
нде биржалык, фондулук баалуулуктардын жана валю
талардын рыноктогу ар бир айкын учурда суроо-тал
 Рынок ценных бумаг
Финансы рыногунун баалуу кагаздар менен операци
лар ишке ашырылган сегменти. Ал биринчилик жана
кинчилик рынокторунан турат.
 Рынок недвижимости
Мүлктү сатып алуу/сатуу рыногу, аны багыты боюнча
, зыян келтирүүсүз пайдалануу мүлктү кайра жайга
тырууну жокко чыгарат, мисалы: имараттар, курулм
 Рынок облигаций
Мамлекеттик башкаруу органдары, ошондой эле фина
нсылык жана финансылык эмес корпорациялар тараб
нан чыгарылган карыздык инструменттер рыногу. О
 Рынок производных финансовых инструментов
Анда инструменттер (мисалы, своптор жана опционд
р) финансылык тобокелдиктерди кыйла мүмкүнчүлүк
төргө ээ же бул тобокелдиктерге туруштук бере ал
 Рыночная стоимостная оценка
Рынокто белгилүү бир убакытта суроо-талап жана с
нуштардын негизинде аныкталган товарлардын, кыз
мат көрсөтүүлөрдүн, анын ичинде биржалык, фондул
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru