Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "За"
Cлов всего:695 Страница 1 из 1
 Забалансовые операции
Банктын балансында чагылдырылбаган баланстан ты
шкаркы эсептер боюнча операциялар. Мындай операц
ияларга баалуу кагаздар инкассосу, банктык отчет
 Забалансовый счет
Белгилүү бир шарттарда ишке ашырылышы мүмкүн бол
гон акчалай укукту же милдеттенмени чагылдырган
эсепке алуу эсеби. Баланстан тышкаркы эсеп балан
 Забалансовые обязательства
Банктын баланстык эсептеринде тиешелүү учурда ч
гылдырылбаган келишимдик шарттуу милдеттенмеле
р, бирок алар кабыл алынган милдеттенмелердин ке
 Заемные средства
Карыз алуучу тарабынан мөөнөтүндө төлөө, убагынд
а кайтаруу жана төлөөгө жөндөмдүүлүк шарттарынд
карыздык каражат/кредит түрүндө алынган акча ка
 Заемщик
Карыз алуучу – карыздык каражат келишимин түзгө
тараптардын бири, кредит, насыя (займ) алуучу, ал
нган каражаттын кайтарылышын, сунушталган креди
 Займы обусловленные
Эки тараптуу негиздеги, карыз алуучу өлкөнүн кре
итор өлкөдөн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөр
дү сатып алуусуна байланыштуу келип чыккан насыя
 Закладные
Ипотека (күрөө) менен камсыздалган баалуу кагазд
р, кредитор тарабынан чыгарылган карыздык баалу
кагаздар, ипотека же кыймылсыз мүлктү күрөөгө к
 Закрытая валютная позиция
Белгилүү бир күнгө карата тиешелүү валюталардаг
талаптардын жана милдеттенмелердин бирдейлиги.
 Закрытый ключ электронной цифровой подписи
Электрондук цифралык кол тамганы иштеп чыгуу үчү
н каралган жана кол тамга ээсине гана белгилүү бо
лгон белгилердин ырааттуулугу.
 Залог
Карыздык милдеттенмелерди карыз алуучунун мүлкү
н кредиторго сунуштоо аркылуу аткарылышын камсы
кылуу формасы. Карызгер милдеттенмесин аткарба
 Залогодатель
Бул, күрөө предметине карата менчик укугуна же ба
шка мүлк укугуна ээ болгон адам. Күрөө менен камс
здалган милдеттенме боюнча карызгердин өзү же б
 Залогодержатель
Бул, күрөө менен камсыздалган милдеттенме боюнча
кредитор. Карызгер милдеттенмесин аткара албай
алган шартта ал өз талабын күрөөлүк мүлктүн нарк
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru