Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ка"

<< >> 1 из 1 1
 Казначейское обязательство Правительства Кыргызской Республики
Казына милдеттенмелери – Финансы министрлиги та
рабынан чыгарылган мамлекеттик баалуу кагаздар
ана алар жеке өзүмдүк, документ түрүндөгү баалуу
 Карта рисков
Анда орун алышы мүмкүн болгон тобокелдиктер “ке
ип чыгуу ыктымалдыгына – жоготуулардын мүмкүн б
олуучу деңгээлине” жараша жайгаштырылган графи
 Карт-чек
Терминалда, банкоматта же башка жабдууда иштелип
чыккан, транзакцияларды өткөрүүдө транзакцияла
боюнча эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу үчүн негиз
 Кассовый терминал
Банктык эсептен нак акча каражаттарын карттын жа
рдамы менен алуу үчүн каралган жабдуу.
 Кастодиан
Баалуулуктарды ишеним боюнча сактоону, кирешеле
ди инкассациялоону жүзөгө ашырып, трасттын буйр
учусунун тапшыруусу боюнча мүлк менен ар кандай
 Капитал
Капитал – 1) үстөк наркты шарттаган нарк; 2) милдет
тенмелерди алып салгандан кийинки активдердин ж
лпы наркы; 3) материалдык жана акчалай каражаттар
 Капитал банка регулятивный
Банктын ордун жабуучу (регулятивдүү) капитал – б
л, жөнгө салуучу органдардын талаптарына ылайык,
уюмдар тобокелдиктердин орун алышынан улам, кел
 Капитал, уставный
Уставдык капитал – уюштуруучулар жана башка кат
шуучулар өз ишин баштап, андан ары улап кетүү үчү
н акционердик коомго салган капиталдын суммасы.
 Капитализированные проценты
Капиталдаштырылган пайыздар – бул, эсептелинген
пайыздык чыгашаларды же келечектеги пайыздык тө
лөмдөрдү жаңы карыздык инструментке же кредитор
 Капитальные трансферты
Негизги каражаттарга менчик укугун кайтарып алб
стан өткөрүп берүү же эгерде, анын ордуна эч канд
ай компенсация ала албаса, өз ара макулдук боюнча

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: