Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "ат"
Cлов всего:48863 1 След. >> Страница 1 из 2
 атавизм
м. биол.
атавизм (алыскы тегине тарткан белгилери
олуу).
 атавистический
~, ­ая, -ое
атавизм-ге т.; атависттик;
атавистически
признаки атависттик белгилер.
 атака
ж.
атака (душманга катуу умтулуп кол салуу);
штыков
я атака штык менен жасалган атака;
воздушная атак
а абадан жасалган атака;
идти в атаку атакага бару
 атаковать
сов. и несов. кого-что
атакалоо, атака жасоо, атака
кылуу.
 атаман
м.
1. ист. атаман (казактык войсколордо жана селени
лерде дайындалган же шайланган начальник);
стани
ный атаман станица атаманы;
войсковой атаман вой
 атеизм
м.
атеизм (кудайдын бар экенин илимий негиздерге с
үйөнүп тануу жана динге ишенбөө; кудайсыздык).
 атеист
м.
атеист (кудай жок дечү адам, атеизмди жактоочу а
дам).
 атеистический
~, ­ая, -ое
атеизм-ге, атеист-ка т.; атеисттик.
 ателье
ср. нескл.
ателье (1. художниктин, скульптордун, фот
ографтын мастерскаясы; 2. кийим, бут кийим, баш кий
им тигүүчү мастерская).
 атлас
1. м. атлас (географиялык карталар, таблицалар, тех
никалык чертёждордун ж.б. жыйнагы);
атлас мира дүй
ө атласы;
анатомический атлас анатомиялык атлас.
2
 атласный
~, ­ая, -ое
1. (из атласа) атлас-ка т.;
атласное платье
атлас (атилес) көйнөк;
2. (гладкий, похожий на атлас)
атласка окшош, атлас сыяктуу;
атласная кожа атлас
 атлет
м.
атлет (1. атлетика менен иришүүчү спортсмен; 2. пе
рен.
разг. күчтүү, балбан адам).
 атлетика
ж. спорт.
атлетика (адамды күчтүү, шамдагай, чыдамд
уу кылууну гимнастикалык машыгуулар);
тяжёлая атл
етика оор атлетика;
лёгкая атлетика жеңил атлетик
 атлетический
~, ­ая, -ое
атлетика-га, атлет-ке т.; атлеттик;
челове
к атлетического сложения атлеттик денелүү адам.
 атмосфера
ж.
1. атмосфера (жерди чулгап турган газсымал оболо
чка);
2. разг. (воздух) аба;
прошёл дождь и освежил ат
осферу жаан жаап, аба сергип калды;
3. перен. атмос
 атмосферический
~, ­ая, -ое
атмосфера 1-га т.; атмосфералык;
атмосфер
ческие явления атмосфералык кубулуштар.
 атмосферный
~, ­ая, -ое
атмосфера-га т.; атмосфералык;
атмосферн
е осадки жаан-чачындар;
атмосферное давление атм
сферанын басышы.
 атолл
м. геогр.
атолл (алкакка окшош жалпак коралл аралы)
.
 атом
м. физ.
атом (химиялык элементтин жай көзгө көрүнб
й турган эң эле майда бөлүкчөсү);
ядро атома атомд
ун ядросу.
 атомизм
м.
см. атомистика.
 атомистика
ж. филос.
атомистика (материянын түзүлүшү тууралу
материалисттик окуу; бул окууга ылайык, материя
белгилүү түрдөгү бөлүкчөлөрдөн турат).
 атомистический
~, ­ая, -ое
атомистика-га т.; атомистикалык;
атомист
ческая теория атомистикалык теория.
 атомник
м.
атомник, атомчу (атомдук энергия боюнча специал
ист).
 атомно-молекулярный
~, ­ая, -ое
атомдук-молекулярдык.
 атомный
~, ­ая, -ое
атом-го т.; атомдук;
атомный вес атомдук с
алмак;
атомное ядро атомдук ядро, атом ядросу;
атом
ные силы атомдук күчтөр;
атомная энергия атомдук
 атомщик
м.
атомщик (агрессивдик максаттары үчүн атомду па
даланып, элди массалык түрдө кырууга умтулган им
периалист).
 атония
ж. мед.
атония (булчуңдардын начардыгы, боштугу);
ат
ония кишок ичегилердин атониясы.
 атрибут
м.
1. филос. атрибут (предметтин же кубулуштун ажыр
тылгыс касиети);
2. атрибут (бирөөнүн, бир нерсенин
айырмалуу белгиси; бирөөгө, бир нерсеге таандык);
 атрибутивный
~, ­ая, -ое
грам.
атрибуттук;
атрибутивное слово атр
буттук сөз (айкындооч, айкындоочу сөз).
 атрофированный
~, атрофия болгон (шал болгон, сенек болгон).
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru