Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "ан"
Cлов всего:48863 1 След. >> Страница 1 из 6
 Антарктика
ж. геогр.
Антарктика (жер шарынын түштүк полярдык
бласты).
 ан
союз прост.
көрчү, карачы;
я думал, ты его забыл, ан,
видно, нет сен аны унутуп койдуң го деп ойлогон эл
ем, карачы, унутпаптырсың.
 анабиоз
м. биол.
анабиоз (организмдин жашоо ийкемдигинин у
бактылуу токтолушу жана кайтадан жашоо калыбына
келүү мүмкүндүгү).
 анализ
м.
анализ (талдоо);
химический анализ химиялык анал
из;
качественный анализ сапатын анализдөө, сапатт
ык анализ;
анализ крови кандын анализи, канды анал
 анализатор
м.
анализатор (1. тех. анализ жүргүзүүчү прибор; 2. ф
зиол. мээнин белгилүү бөлүгүнө байланыштуу жана
нерв жолдору менен байланыштыруучу сезүү органы;
 анализирование
ср. анализдөө, анализ кылуу, анализ жасоо, талдоо.

 анализировать
сов. и несов. чего
анализдөө, анализ кылуу, анализ
асоо, талдоо.
 аналитик
м.
аналитик (ар түрдүү анализ жасоочу специалист).

 аналитический
~, ­ая, -ое
1. (основанный на применении анализа) ана
лиздик;
аналитический метод анализдик метод;
2. (об
адающай способностью анализировать) анализдөөг
 аналогичный
~, ­ая, -ое
окшош, кебетелеш, түрдөш;
аналогичный сл
чай окшош учур, окшош окуя;
аналогичные явления о
шош кубулуштар.
 аналогия
ж.
аналогия (предметтердин, кубулуштардын жана тү
үнүктөрдүн ортосундагы окшоштук);
полная аналоги
я толук аналогия (толук окшоштук);
по аналогии ана
 ананас
м. бот.
ананас (жыгачы жана анын жемиши).
 ананасный
~, ­ая, -ое
ананас-ка т.
 ананасовый
~, ­ая, -ое
см. ананасный.
 анапест
м. лит.
анапест (ырда - басымы эң кийинки муунда бол
уучу үч муундуу стопа).
 анархизм
м.
анархизм (1. полит. майда буржуазиялык реакциялы
к агым; бул агым мамлекттин кандайынын болсо да, о
шонун ичинде пролетариат диктатурасынын да зары
 анархист
м.
анархист (1. полит. анархизмди жактоочу адам; ана
рхисттик уюмдун мүчөсү; 2. перен. разг. дисциплина
а моюн сунбоочу адам, дезорганизатор).
 анархистский
~, ­ая, -ое
анархист-ке т.; анархисттик.
 анархический
~, ­ая, -ое
анархия-га т.; анархиялык.
 анархичный
~, ­ая, -ое
анархиялуу (иретсиз, тартипсиз, дисципл
насыз).
 анархия
ж.
анархия (1. полит. ар кандай мамлекеттик бийликт
тануу; 2. перен. тартипсиздик, иретсаздик, ээнбаш
ык);
анархия производства өндүрүш анархиясы (коом
 анархо-синдикализм
м. полит.
анархо-синдикализм (профсоюздук кыймылд
ги майда буржуазиялык оппортунисттик агым - анар
хизмдин идеялык таасири астында туруучу, профсою
 анархо-синдикалист
м. полит.
анархо-синдикалист (анархо-синдикализмд
н жактоочусу).
 анатом
м.
анатом (анатомия боюнча окумуштуу специалист).
 анатомирование
ср.
анатомирдөө.
 анатомировать
сов. и несов. что
анатомирдөө (илимий максат менен
өлүктү союу).
 анатомический
~, ­ая, -ое
анатомия-га т.; анатомиялык;
анатомическ
е исследование анатомиялык изилдөө;
анатомическ
й атлас анатомиялык атлас (адамдын организминин
 анатомия
ж.
анатомия (организмдердин түзүлүшүн изилдөөчү и
лим);
анатомия человека кишинин анатомиясы, адамд
н анатомиясы;
анатомия растений өсүмдүктөрдүн ан
 анафема
ж.
1. церк. динден чыгарып жиберүү;
2. уст. разг. каргы
ш тийгир, кудайдын каары.
 анахорет
м.
анахорет (1. уст. дүйнөдөн безген киши; 2. перен. ж
лгыздыкта жашоочу киши).
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru