Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "аг"
Cлов всего:48863 1 След. >> Страница 1 из 2
 ага
1. межд. мынакей;
ага, попался! мынакей, тутулду!, мы
акей, колго түштү!;
ага, догнал я тебя! мынакей, сен
и кууп жеттим!, мынакей, сага жетип алдым!;
2. частиц
 агава
ж. бот.
агава (тропиктик жактарда жана СССРдин түш
үгүндө өсүүчү декоративдик өсүмдүктүн бир түрү).

 агат
м. мин.
агат (кат-ка т болгон катуу минерал - кварцт
н бир түрү).
 агатовый
~, ­ая, -ое
агат-ка т.
 агглютинативный
~, ­ая, -ое
лингв.
агглютинативдик (агглютинация жо
у менен түзүлгөн);
агглютинативные языки агглюти
ативдик тилдер.
 агглютинация
ж. лингв.
агглютинация (сөздүн уңгусу өзгөрүлбөст
н, ага мүчө жалгануу аркылуу жаңы сөз жасалуу же
згөрүү).
 агглютинирующий
~, ­ая, -ое
см. агглютинативный.
 агент
м.
1. агент (уюмдун, мекеменин ар түрдүү тапшырмала
ды орундоочу өкүлү);
агент по снабжению жабдуу бо
нча агент, жабдуу агенти;
страховой агент камсызд
 агентство
ср.
1. агентство (кандайдыр бир борбордук мекемени
жергиликтүү өкүлдүгү, бөлүмү);
агентство банка б
нктын агентствосу;
2. агентство (газеталарга инфо
 агентура
ж.
1. (занятие, должность агента) агентура (агенттин
иши, кызматы);
2. собир. агентура (буржуазиялык өкм
ттөрдүн шпиондору, диверсанттары, тыңчылары);
вра
 агентурный
агентура-га т.; агентуралык;
агентурные сведения а
гентуралык кабарлар.
 агит
татаал сөздөрдүн "агитациялык" деген маанини бер
турган биринчи бөлүгү; мис. агитпункт агитпункт.

 агитатор
м.
агитатор (агитация, үгүт ишин жүргүзүүчү).
 агитаторский
~, ­ая, -ое
агитатор-го т.; агитатордук.
 агитационный
~, ­ая, -ое
агитация-га т.; агитациялык;
агитационна
литература агитациялык адабият;
агитационная ра
бота агитация жумушу, агитациялык жумуш.
 агитация
ж.
агитация (аңгемелер өткөзүү, докладдар жасоо, м
тингилерде сүйлөө аркылуу, газеталар, китептер,
адио ж.б. аркылуу массаларга саясий таасир кылуу
 агитбригада
ж.
агитбригада (агитаторлордун бригадасы).
 агитировать
несов. кого
агитациялоо, агитация жүргүзүү, үгүтт
ө.
 агитколлектив
м.
агитколлектив (агитаторлор коллективи).
 агитмассовый
~, ­ая, -ое
агитмассалык (агитациялык-массалык, мас
саны агитациялоого арналган);
агитмассовая работ
агитмассалык жумуш, агитмассалык иш.
 агитпункт
м.
агитпункт (агитациялык пункт).
 агломерат
м.
агломерат (1. геол. тоо тектеринин жана минералд
рдын көпшөк болуп топтолушу; 2. перен. курама, кур
нды, түрдүү нерселерден кошулган нерсе).
 агностик
м.
агностик (агностицизм жактоочусу).
 агностицизм
м. филос.
агностицизм (объективдүү дүйнөнү жана ан
ын закон ченемдүүлүгүн билүү мүмкүндүгүн танууч
идеалисттик философиялык окуу).
 агонизировать
несов.
1. жан талашуу (өлүм алдында);
2. перен. куруу,
үлүнүү.
 агония
ж.
агония (1. өлүм алдында жан талашуу; 2. перен. өзүн
үн өмүрүн, тиричилигин сактап калуу үчүн иштелге
натыйжасыз эң акыркы аракет, алпурушуу).
 аграрий
м.
аграрий (капиталисттик өлкөлөрдөгү ири жер ээс
).
 аграрный
агрардык (жерге, жерден пайдаланууга, жерге ээ бо
ууга, дыйканчылыкка таандык);
аграрная страна агр
ардык өлкө;
аграрный вопрос агрардык маселе;
аграр
 агрегат
м.
агрегат (1. тех. бир жумушту кылуу үчүн бир канча
машиналардын бир бүтүнгө кошулушу; 2. тех. кандайд
ыр бир татаал машинанын толук бөлүктөрдү бир бүт
 агрегатный
~, ­ая, -ое
агрегат-ка т.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru