Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "ам"
Cлов всего:48863 1 След. >> Страница 1 из 2
 амазонка
ж.
амазонка (1. миф. байыркы гректердин мифологиясы
нда - согушчан аялдар уруусу; 2. уст. атчан аял; 3. ус
т.
аялдардын атчан жүрүүгө ылайыкталган узун көй
 амальгама
ж.
амальгама (1. хим. бир металл менен сымаптын кошу
ндусу; 2. перен. ар түрдүү нерселердин, идеялардын
аралашып кетиши, кошул-ташыл болуп кетиши).
 амальгамировать
сов. и несов. что, хим.
амальгамалоо (1. металлды сым
апка салып эритүү, амальгама чыгаруу, жасоо; 2. руд
аны сымап менен аралаштырып, андан алтын же күмүш
 амбар
м.
кампа (дан, эгин сакталуучу жай).
 амбиция
ж.
өзүн сүйүүчүлүк, намыскөйлүк;
человек с амбицие
ирон. өзүн сүйүүчү адам;
вломиться (удариться) в а
мбицию разг. мурдун көтөрүү, бой көтөрүү, намыскө
 амбра
ж.
жыпар жыт, жакшы жыт.
 амбразура
ж.
амбразура (1. воен. крепосттордогу, чептердеги, к
емедеги замбирек же мылтык атуу үчүн жасалган те
ик; 2. тамдагы терезе же эшик үчүн жасалган тешик).
 амбулатория
ж.
амбулатория (келип кетүүчү ооруларды дарылоочу
оорукана).
 амбулаторный
~, ­ая, -ое
амбулатория-га т.; амбулаториялык;
амбул
торный прием амбулаторияга ооруларды кабыл алуу
, амбулаторияда ооруларды кароо;
амбулаторный бол
 амеба
ж. зоол.
амёба (көзгө илээшпеген, микроскоп аркылу
гана көрүнө турган бир клеткалуу жаныбар).
 американец
м.
американец, америкалык.
 американка
женск. р. к американец;
американка.
 американский
~, ­ая, -ое
Америка-га, американец-ке т.; америкалык.

 американцы
мн. американецтер, америкалыктар.
 аметист
м. мин.
аметист (асыл таштын бир түрү).
 аметистовый
~, ­ая, -ое
аметист-ке т.
 аммиак
м. хим.
аммиак (азот менен водороддун кошулганынан
келип чыккан түссүз, жыты жаман газ).
 аммиачный
~, ­ая, -ое
хим.
аммиактык, аммиактуу, аммиагы бар.
 аммоний
~, м. хим.
аммоний (азот менен водороддун кошулушу).

 амнистировать
сов. и несов. кого, юр.
амнистиялоо, амнистия кылуу,
кечирүү, күнөөнү кечүү.
 амнистия
ж. юр.
амнистия, кечирим (кылмышкерлердин жазасын
амлекеттик жогорку бийликтин чечими боюнча жеңи
лдетүү же толук кечирүү).
 аморальность
ж.
моралсыздык (ахлаксыздык, бузукулук).
 аморальный
~, ­ая, -ое
моралсыз (ахлаксыз, бузуку);
аморальное п
оведение моралсыз жүрүш-туруш.
 амортизатор
м. тех.
амортизатор (силкинүүнүн, урунуп-беринүүнү
н, ышкылуунун күчүн азайтуу үчүн автомобилге, сам
олётко ж.б. орнотулган прибор).
 амортизационный
~, ­ая, -ое
амортизация-га т.; амортизациялык;
аморт
зационный срок эк. амортизациялык срок;
амортиза
ионные отчисления эк. амортизациялык отчисление
 амортизация
ж.
амортизация (1. эк. машиналардын, имараттардын ж.
б. эскирген бөлүктөрүнүн наркына барабар болгон
умманы отчисление кылуу аркылуу ошол машиналард
 амортизировать
сов. и несов. что
амортизациялоо, амортизация өткө
рүү.
 аморфный
~, ­ая, -ое
аморфтуу (1. хим., мин. түзүлүшү кристалл
ормасында болбогон нерсе; 2. лингв. тил жөнүндө - ө
згөрүү формалары болбогон; 3. перен. формасыз, кал
 ампер
м. физ.
ампер (электр тогунун күчүн өлчөө единицас
).
 амперметр
м. физ., тех.
амперметр (электр тогунун күчүн өлчөө
ү прибор).
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru