Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "До"
Cлов всего:695 Страница 1 из 1
 Доверительное управление имуществом
Мүлктү ишеним боюнча тескөө келишимдин негизинд
жүзөгө ашырылат, ага ылайык бир тарап (тескөөнү
юштуруучу) башка тарапка (ишеним боюнча тескөөчү
 Документарная форма ценных бумаг
Бул, баалуу кагаздардын формасы, мында анын ээси
ыйзамдык тартипте таризделинген баалуу кагазды,
баалуу кагаздар сертификатын көрсөтүүнүн негиз
 Должностное лицо банка
Бул, банктын саясатын аныктаган жана/же чечим каб
ыл алууга, ал акысыз негизде иштейби же болбосо с
й акы алабы ага көз карандысыз, банк саясатын түп
 Долговые ценные бумаги
Баалуу кагаздардын ээлери алдындагы эмитенттин
илдеттенмелерин тастыктаган баалуу кагаздар.
 Долговой инструмент
Карыздык инструменттер, эрежедегидей эле, келиши
мдик мамилелердин негизинде келип чыгат, ага ыла
ык бир институционалдык бирдик (карызгер) башка
 Долгосрочный внешний долг
Төлөө мөөнөтү бир жылдан ашкан тышкы карыз. Төлөө
мөөнөтү баштапкы мөөнөткө же төлөөгө чейинки ка
ган мөөнөткө жараша аныкталышы мүмкүн (төлөөгө ч
 Долларизация
Өз улуттук валютасына ээ өлкөнүн ички акча жүгүр
үүсүндө АКШ долларынын кеңири колдонулушу.
 Домашний банкинг
Банктын компьютердик түйүнүнө үй же кеңсе термин
алдарды (өздүк компьютер, стационардык телефон) т
уташтыруу аркылуу, «үйдө» аралыктан банктык тейл
 Домашнее хозяйство
Чогуу жашап, биргелешип чарба жүргүзүшкөн, киреш
лерин жана мүлктөрүн толугу менен же анын бөлүгү
н бириктирген, товарлардын жана кызмат көрсөтүүл
 Достаточный контроль
Уюмдун алдыга койгон максаттарына жана милдетте
инин аткарылышына натыйжалуу негизде жетише тур
гандыгына бекем ишенимди камсыз кылган контролд
 Достаточность аудиторских доказательств
Аудитордун пикири негизденген тыянакты чыгарууг
а мүмкүндүк берген аудитордук далилдөөлөрдүн са
дык жана сапаттык чаралары.
 Дополнительная банковская платежная карта
Ишенимдүү адамды анын банктык эсеби боюнча опера
цияларды эмитент менен банк эсебинин ээси ортосу
ндагы келишимде белгиленген сумманын чегинде жа
 Доходность финансового актива за период владения
Инвестициялоо инструментинин белгилүү бир мезги
л ичиндеги кирешелүүлүгү, ал ошол учурда алынган
кирешенин жана активге ээлик кылып турган мезгил
 Доходность ценных бумаг
Баалуу кагаз боюнча жылдык кирешенин анын рынокт
ук баасына карата катышы; баалуу кагаздын ээси ал
ган пайданын нормасы.
 Дочерний банк
Туунду банк – бул башка банк же башка юридикалык
жак (башкы компания) тарабынан контролдукка алын
ан банк. Туунду банктын туунду банкы да башкы ком
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru