Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ди"
Cлов всего:695 Страница 1 из 1
 Диверсификация
Капиталдан жана андан алынуучу кирешеден мүмкүн
болуучу жоготуулар тобокелдигин басаңдатуу макс
атында, инвестициялануучу акча каражаттарын ар к
 Дивиденд
(Латын тилинен dividendus – бөлүштүрүлүүгө тийиш болг
он) акционердик коом акционерлер (акцияга ээлик к
ылуучулар) ортосунда бөлүштүрүүгө тийиш болгон п
 Дилер
1. Рынокто өз атынан жана өз эсебинен операция жүр
гүзгөн юридикалык жак же жеке адам.
2. Финансы рыно
кторунда операцияларды жүргүзүүгө адистешкен ба
 Дилинг
Финансылык же сырьелук рыноктордо бүтүмдөргө ке
ишүү процесси.
 Дисконт
(Англис тилинен discount – жеңилдик) – 1) Товар сапаты
нын стандарт шарттарына же келишим талаптарына ы
лайык келбешинен улам анын баасынын төмөндөшү; 2)
 Дисконт
Карыздык баалуу кагаздын номиналынын анын утуру
дук рыноктук баасынан же ал рынокко баштапкы жай
гаштырылган баасынан артып турган суммасы.
 Дисконтные ценные бумаги
Дисконт менен сатылып алынган жана аракеттенүү м
өөнөтүнүн бүтүшү менен номинал боюнча төлөнүүчү
баалуу кагаздар.
 Дистанционные банковские иплатежные услуги
Программалык-техникалык жана телекоммуникациял
к каражаттарды колдонуу менен пайдалануучунун ө
з банктык эсебин же болбосо электрондук капчыгын
 Дистрибьютор электронных денег
Электрондук акчаны нак же нак эмес акча каражатт
рына алмаштырууну жүзөгө ашырган жана электронд
ук акча эмитенти менен түзүлгөн келишимдин негиз
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru