Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ва"

<< 2 >> 2 из 2 1 2
 Валютный своп
Негизги сумманы жана пайыздарды эске алуу менен
акулдашылган мөөнөттө бир валютадагы акча агымы
н башка валютадагы эквиваленттүү суммага алмашу
 Валютная своп-операция
Бир валюта белгилүү бир убакыттан кийин бүтүмгө
елишилген учурда катталган курс боюнча ошол эле
суммада аны кайтара сатып алуу шарттарында сатыл
 Валютные счета
Жеке адамдардын, юридикалык жактардын жана мамле
кеттик мекемелердин чет өлкө валюталары жайгашт
рылган банктык эсептер.
 Валютный курс
Бир өлкөнүн акча бирдигинин башка өлкөнүн акча б
рдигинде туюндурулган баасы
 Варрант
Белгилүү бир мезгил аралыгында финансылык инстр
менттердин катталган суммасын сатып алуу/сатуу
кугуна кепилдик берген баалуу кагаз.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: