Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Вн"

<< >> 1 из 1 1
 Внешний долг
Белгилүү бир күнгө карата чет өлкө кредиторлорун
ун алдында өздөштүрүлгөн жана төлөнбөгөн тышкы н
асыялардын (займ) жана башка карыздык милдеттенм
 Внешний долг общий
Экономиканын бардык секторлорунда кредиттер жан
а насыялар (займ) боюнча айкын милдеттенмелердин
орду жабылбаган калдыгы.
 Внешние заимствования
Резидент эместерден толук же жарым-жартылай алын
ган карыздык каражаттар.
 Внеофисный банкинг
Банк жана агент ортосунда түзүлгөн агенттик кели
шимдин негизинде чекене банктык кызмат көрсөтүү
өрдүн айрым түрлөрүн банктын атынан сунуштоо ык
 Внешний аудит финансовой отчетности
Уюмдун бухгалтердик эсепке алуусуна жана финанс
лык (бухгалтердик) отчетуна аудитордун (аудиторд
ук уюмдун) көз карандысыз текшерүүнү жүргүзүүсү.
 Внутренний аудит
Уюмдагы ички контролдук системасынын шайкештиги
н текшерүү жана баа берүү үчүн уюмдун ичинде жүзө
гө ашырылган көз карандысыз эксперттик функция.
 Внутренний контроль
Башкаруу процессинин бардык деңгээлиндеги чарал
ар системасы, ал уюм алдыга койгон максаттарына н
атыйжалуу жетише тургандыгына жана бардык ченем
 Внутридневной кредит НБКР
Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга т
лөм системасынын иш үзгүлтүксүздүгүн камсыз кыл
уу үчүн зарыл акча каражаттарын берүү максатында

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: