Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ак"
Cлов всего:695 Страница 1 из 1
 Аккредитив
Белгилүү бир акча суммасын жеке адамга же юридик
лык жакка ушул документте көрсөтүлгөн шарттарга
ылайык төлөп берүү тапшырмасын камтыган докумен
 Активы
(латын тилинен алынган activus деген сөз – таасирдүү
).
1) бул аларга ээлик кылуучулардын, ээ болгондорд
н каражаттары жумшалган, чарба жүргүзүүчү субъе
 Активы, приравненные к кредитам
Кредиттерге теңештирилген активдер – бул, өзүнд
кредиттик тобокелдикти камтыган, сом түрүндө сы
яктуу эле, чет өлкө валютасындагы активдер, ошонд
 Активы взвешенные по риску
Тобокелдикке дуушарлануу деңгээлин жана дефолт
рун алышы ыктымалдуулугун чагылдырган төмөндөт
үчү коэффициенттерди пайдалануу менен эсептели
 Активы ликвидные
Нак акча, алтын, талап боюнча төлөнүүчү эсептерде
ги каражаттардын калдыгы, депозиттер (1 айга чейи
ки мөөнөттөгү), мамлекеттик баалуу кагаздар, ком
 Акция
Акционердик коомдун капиталына белгилүү бир үлү
түн салынгандыгын тастыктаган жана акция ээсине
акционердик коомдун пайдасынан дивиденддер түр
 Акцепт
Төлөөчүнүн акча жана товардык документтерге төл
өгө макулдугу. Акцепт товарлар, кызмат көрсөтүүл
өр жана аткарылган иштер үчүн эсептөөлөрдө колдо
 Акцептант электронных денег
Агент же электрондук акча чыгарган эмитент - комм
ерциялык банк менен түзүлгөн келишимге ылайык, э
ектрондук акча менен операциялар ишке ашырылган
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru