Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Аг"

<< >> 1 из 1 1
 Агент
Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык
, электрондук акчаны чыгарган банк менен түзүлгө
агенттик келишимдин негизинде электрондук акча
 Агрегат денежный
Ликвиддүүлүк деңгээли боюнча классификацияланг
н акча массасынын аныктамасы: М0; М1; М2; М2Х. Ар бир
өлкөдө акча топтомдорун аныктоонун өз алдынча кр
 Агрегат М0
Банктардан тышкаркы нак акча Нак акча аныктамасы
н карагыла.
Кыргыз Республикасында: Улуттук банкт
ын жана коммерциялык банктардын кассаларында ту
 Агрегат М1, узкие деньги
М0 акча топтому плюс резиденттердин улуттук валю
адагы которулма депозиттери (Которулма депозитт
ерди карагыла)
 Агрегат М2, широкие деньги
М1 акча топтому плюс резиденттердин улуттук валю
адагы мөөнөттүү депозиттери.
 Агрегат М2Х, широкие деньги
М2 акча топтому плюс эсептешүү (күндөлүк) эсептер
жана резиденттердин чет өлкө валютасындагы депо
иттери.
 Агрегат «широкие деньги»
Төлөм жана топтоо каражаты катары колдонулушу мү
мкүн болгон финансылык активдер. M2, М2Х акча топто
мдоруна ылайык келет.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: