Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "ЧЫ"

<< >> 1 из 1 1
 ЧЫБЫРТКЫ ӨРҮМ
майда өрүм. Буга 12—15—27 талдан көк тилинет. Илгер
илер эң майда жана сыйда өрүмдөрдү «чыбырткы өрү
м» деп коюшкан. Негизинен булар камчы өрүм болуп,
 ЧЫГДАН
(ашкана). Ичине идиш-аяк, тамак-аш коюлуучу чийден
жасалган боз үйдүн эпчи жаккы бөлүгү. Бул (болжол
оо 120—150 м) 2—2,5 мм кооз чырмак оюм салынып да, жөн
 ЧЫНЫ КАП
(пиала кап). а) Көн — идиштердин бир түрү. Чеберлер
муну — өтө кооз, ар кандай үлгүдө кармашат. Анын
ири челек сымал узунураак келип, түбү менен оозу
 ЧЫНЫ КУТУ б) пияла куту
жыгач идиштеринин бир түрү. Көчмөңдүү турмушта б
га чыны сакталган. Көчүп-конууда чынынын (пиялан
н) сынбасы үчүн бул — урунттуулуктуу идиш. Ал боз
 ЧЫНЫ КАП
(пияла кап) в) — Кийиз буюму. Боз үйдүн эпчи тарабы
на илинген чыны сактай турган баштык. Анын кооз т
рүнө шырдак оюмдары түшүрүлөт да, ал цилиндр жан
 ЧЫПТАМА
кыз-келиндерибиз кош этек менен жуп кие турган, и
телип же жалаңкат тигилген жеңсиз, бели жабылган
дай ич кийим. Чыптама да денеге чак тигилет. Ал ко
 ЧЫРАШ САЙМА
ийне сайманын бир түрү. Бул — буюмдун чекесин чыр
аштап бекитүү дегендик. Мында буюмдун четинен «ж
эк» (0,4—0,5 см дей) алынат. Андан ошол жээктен буюм
 ЧЫРМАК
«...Тасма чийден тарттырып, Кырк-элүү кыз-келинге,
Кырмызы менен чырматкан...» (Элдик оозеки адабият)
. Бул — ак чийди бирден талдап, түрдүү түстөгү жүн
 ЧЫРМАКЧЫ
Чийден чырмак аркылуу кооз буюм жасаган уз.
 ЧЫРМАКЧЫЛЫК
элдик көркөм кол өнөрчүлүктүн бир түрү. Чийди түр
лөнтүп кооздоп, турмуш-тиричиликте аны адими бую
катары кастарлап кармоо — байыртан берки салт.
 ЧЫРМАКЧЫЛЫКТЫН КӨРКӨМ КӨЧӨТТӨР
Чырмакчылыкта деле негизинен эзелтен берки элди
мүнөзгө эгердер, төтөн, килемчиликке, өрмөкчүлү
кө такай колдонулуп келинген көркөм оюм-көчөттө

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: