Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "КА"

<< 1 >> 1 из 2 1 2
 КАДОО
«Казан кадаган уста, Калк ишине жараган уста» (ма
ал). 1. Бул — катуу буюм-тайымдарды, шаймандарды о
доо, керекке жаратуу. Демек, кадоодо устанын бөтө
 КАЖАРЫ
(БУКАРЫ) — «Кажары согуп түр кылдың, Кармаган үйү
гүл кылдың» (Жеңижок). Бул — өрмөкчүлүктүн бир ы
масы. Терменин түрү. Түштүк Кыргызстандын Жаңы-Ж
 КАЗ ТАҢДАЙ ӨРҮМҮ
эски өрүмдүн бир түрү. 7—9—11 тал көк тилет. Муну м
нен басмайыл да өрүлөт. Мисалы, жети талдан тилип
өрмөдө ортосуна кобул (жик) түшпөй, туташ өрүлүп,
 КАЙМАК БЫШКЫЧ
жыгач идиштеринин бири. Түспөлү челектен бөлөкчө
рөөк, бою сокудан да, челектен да узун болот. Анын
бийиктиги 80—100 см дей жасалат. Бул ашкана буюмуну
 КАЙЫ
жердикти (кездемени, таарды, булгаарыны, кайышты
. б.) бири-бирине каттап тигүү. Мисалы, кездемени,
аарды терс кайып тиксе, булгаарыга ак кайышты бе
 КАЙЫК
ат жабдыктарына узануунун бир түрү. Тигилген тиг
ш. Бул — жүгөнгө, көмөлдүрүккө, басмайылга, куюшк
анга булгаары кайышка ак кайышты жана ак кайышты
 КАЙЫКЧЫ
кайышты беттеп кайыган чебер.
 КАЙЫШ
«Сылап-сыйпап үйрөттү, Кайыштан чылбыр сүйрөттү»
(Тоголок Молдо). Бул — малдын, кайберендин териси
нин ийлеген түрү. Ат жабдыктардын негизги жердиг
 КАЙЧЫ
1). Чеберлердин уздук жана устачылык куралы. Күмүш
тү жана күмүш ордуна колдонуучу жезди, мисти, кол
ну, калайды, нейзилберди, мельхиорду, датчалбаст
 КААЛГА
(боз үйдүн каалгасы) — Үй жыгачынын бир бөлүгү. Бу
л топтоосуз, мыксыз эле баш босого менен аяк босо
ого ашталып бекитилген эки бөлүктөн турган такт
 КАЛАЙЛОО
«Жалгыздын куюшканын калайлап, Мен куда болуп ма
айдап» («Саринжи-Бөкөй»). Бул — бир эсептен дана
ерлөө. Күч келүүчү буюмдар калайланбайт. Ташкала
 КАЛМАК ӨРҮШ
жөнөкөй өрүмдүн эң эски ыкмаларынын бири. Ага он
ки көктүн үстү-астына бирден тал «аркак» болуп т
шүп отурат да, бир кыр чыгат. Мында «куюшкандын к
 КАЛЫП
(куйма калып) — металл буюмдарынын үлгүсү, кеп. Ар
бир устанын өзүнчө куйма калыбы болот. Элдик зер
ерчиликте, бул — буюм-тайымдарды көркөмдөөнүн ө
 КАНАТ ЧИЙ
«Килем көчөт» келтирип, чырмак салган чийне («Ман
ас»). Бул чырмалган же эндей чийден токулган боз ү
йдүн сыртынан калануучу жабуу. Анын узундугу боз
 КАНЖЫГА
«Канжыгасы кабат», «Куу канжыга» (эл сөзү). Бул —
т жабдыктарынын бир бөлүгү. Ат үстүндө ар кандай
нерсени байлануу жана бөктөрүү үчүн ээрдин арткы

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: