Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "ЖА"

<< >> 1 из 1 1
 ЖАБЫК БАШ
«Жабыш башы кундуздан, жана токсон үй болду» («Ма
ас»). Бул — көбүнчө кийиз оюм менен жасалып, боз ү
йдүн ички уугунун билегине тегерете тосулуучу кө
 ЖАГДАН
«Баштык-үштүк, жагдандын, Чечилип баары чачылды»
(К. Жантөшев). Бул — көн буюмдарынын бир түрү. Тер
чилик менен зерчиликтин күчү менен көз уялта коо
 ЖАЗДЫК
(балыш) — «Куш жаздыкта жазданып, Кыбыланы баштан
ып» (эл ыры). — Бул — сайма аркылуу бүткөн жүк бую
у. Сайма өнөрүнүн жүзүн ачуучу жаздык (балыш) баш
 ЖАМБЫ
«Алты миң жамбы, миң кундуз, Алым алып турганы» («
анас»). Бул — элдик зергерчиликте колдонулуучу у
ютулган накта күмүш. Жамбы илгери соода-сатыкта а
 ЖАН АЯК
Жыгач буюму. Ал — чөйчөк сыяктуу тегерек, же сүйр
лөнүп, ичи ичтүү жасалат. Кармоого эптүү жумуру с
абы бар тамекинин жалбырагын назыбай кылып ийлей
 ЖАРГЫЛЧАК
«Керектүү таштын оордугу жок» (макал). Таш буюму.
аргылчак — кичинекей кол тегирмен. Ал кол менен
уркатылат. Жаргылчак менен арпа, буудай, жүгөрү,

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: