Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "СА"

<< >> 1 из 1 1
 САЙМА
(кеште) — кандайдыр бир заттын (нерсенин) сөлөкөт
нө окшош, уйкаш элементтерин (көчөттөрүн) кездем
нин, теринин, кийиздин, таардын жана башкалардын
 САЙМАЧЫ
жердикке көчөттөрдү (кештени) түшүрүүчү уз.
 САЙМАЧЫЛЫК
элдик көркөм кол өнөрчүлүктүн бир түрү. Эл ичинде
ги кездешүүчү адими буюмдарындагы формасы ар кан
дай, мазмуну терең сайма көчөттөрү бүгүн да көөнө
 САЙМА КӨЧӨТҮ
саймачылыктын негизги кооздук каражаты. Бул буюм
бетине «орнамент» (түр-оюм) түшүрүү дегенди түшү
дүрөт. Ошентип, көчөт — бүтүм оюм-чиймени ирээти
 САЙМА ШИБЕГЕ
сайма аспабы. Чеберлер илме шибегенин сабын жуму
улатып, эптүү болушка бармак, сөөм, ортондун карм
оочу жагы жалпак келет.
 САКАНАК ТАҢГЫЧ
жайылган керегелердин бири-бирине ашталган сака
актарын бириктирип бекитүүчү сызма. Мунун өрмөк
үлүк аркылуу бүткөнүн эни уук тизгичтей келет. Б

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: