Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "БА"

<< >> 1 из 1 1
 БАРАҢ
«Балдары бараң аткан жер, Баракатта жаткан жер» (
октогул). Бул — оозунан дүрмөттөлгөн, найы узун с
айлуу, шыйрактуу мылтык, усталардын колунан чыкк
 БАЙТЕШЕ
Жыгаччылардын аспабы, чот кетмен түспөлдүү керки
. Чеберлер мунун эки жагын тең, же бир жагын жыгач
сапка ашташат. Бул аспап жоон, жумуру жыгачтардын
 БАКАН
(Түндүк бакан) — «Ар бир айыл четинде, алты бакан
елкинчек» (К. Жантөшев). Бул боз үйдүн жыгачына ки
рет. Мунсуз боз үй тигилбейт. Түндүк бакан, босого
 БАЛДАК
Мүйүз буюму, мүнүшкөрлөрдүн ууга алып чыкканда к
шту атайын кондуруп жүрүүчү тууру. Мүйүздөн жаса
лган таяныч ача таякчасы. Демек, балдактын аяккы
 БАПИК
(Чачык) — «Ырамандын ырчы уул, Ычкыры бапик кырк м
уун» («Манас»). Бапик — муунакталып бекитилген кы
рк-элүү жүн жиптен талы бар төкмө чачы. Ал жүндөн
 БАРГЕК
«Баласынын башына, Баргектей үкү тагыптыр» («Ман
с»). Зер буюму. Кыз-келиндерибиз кыргак сымал чек
ге тартып кийүүчү, же олоң чачына тагына турган к
 БАСМАЙЫЛ
(тартма) — «Манастан калган басмайыл, Ак быштанда
п тарттырып» («Манас»). Бул — кайык жана өрмө аркы
луу бүткөрүлгөн ат жабдыктарынын бир бөлүгү. Уна
 БАСМА САЙМА
Ийне сайманын бир түрү. Мында чеберлер адаттагыд
й жердиктин алдынан учук өткөрүшөт. Абалы башына
н баштап белгилүү аралыкты (бир см. дей) аягына де
 БАШ КИЙИМ
«Баш кийим бардык элде бар, Байыртан жашап келди
лар, Атадан калган балага, Андан да кымбат эмне б
р» (Байдылда). Бул — башка кийилүүчү кийимдин жал
 БАШТЫК
«Манаптан баштык тиктирип, Жем илейин дечү элем,
амыркандын ашына, Бир минейин дечү элем» (Тоголо
Молдо). Бул кийизден, таардан, териден, кездемеде

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: