Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "МА"

<< >> 1 из 1 1
 МАКИ
«Алтын саптуу, ак маки, Канткенде кынга батты эке
» («Манас»), Бул — мизи ачылып-жабыла турган, чөнт
өккө салууга ыңгайлуу бычактын бир түрү. Усталар
 МАЛАКАЙ
«Малакайы алтындан, Бардашы журттан артылган» («
анас»), Бул — элдик баш кийимдин бир түрү. Көбүнч
карыялар кийишкен. Уктаарда кийип жатканда башт
 МАРЖАН
«Тал чыбыктай боюңду, Таза баккын ыргалып, Тамагы
ңдын тагына, Маржан таккын ыргалып» (Барпы). Бул —
зергерчиликте бир чети асемдик буюм катары колд
 МАТОО
«Уукчулардын», «керегечилердин», «түндүкчүлөрдү
н» жалпы алганда боз үйдүн жыгачына узануусу. Дем
ек, кереге саканактарынын башкы бөлүгүн кайкалат
 МААСЫ
өкчөсү жок, чулгоо оролуп кепич менен кийилүүчү к
ончтуу, жеңил бут кийим. Мунун жасалышына, жердиг
не карай «намеркан маасы», «кыром маасы» деген т

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: